Statssekretær Sunde-Eidem til Bodø og Svolvær 8. -9. september

Grøn omstilling er tema når statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem i NFD besøker ulike verksemder i Bodø 8. september 2021.

Norske verksemder har sett i gang mykje bra arbeid for grøn omstilling. Dette skal eg sjå nærmare på i mine besøk i Bodø. Eg ser fram mot å høyre meir om kva verksemder i reiselivet og eit flyselskap gjer for å ta meir ansvar for den grøne skifte og korleis det dannar grunnlaget for viktig verdiskaping i Nordland, seier Sunde-Eidem.

Presse som er interessert i å dekke delar eller heile reisa kan ta kontakt med kommunikasjonseininga på media@nfd.dep.no eller 902 51 303 (ikkje SMS).

Program onsdag 08. september

09:00-10:00 Saltstraumen hotel

10:30-13:45 Explore Salten, Ambulansekaia

14:00-15:00 Widerøe Flyveselskap, Langstranda 6, Bodø

Program torsdag 09. september

11.30 -12.30 Proff Kulde, Ørnvikveien 6, Solvær

13.30-16.30 Northern Alpine guides, Kabelvåg