Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppfølgingen av HelseOmsorg21-strategien:

Statssekretæren åpnet første møte i HelseOmsorg21-rådet

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen åpnet det første møtet i HelseOmsorg21-rådet. 

Helse-og omsorgsminister Bent Høie offentliggjorde tidligere i år at regjeringen skal lage en handlingsplan for oppfølgingen av HelseOmsorg21-strategien og at det skal opprettes et HelseOmsorg21-råd. Mandag 23. februar åpnet statssekretær det første møtet i HelseOmsorg21-rådet.

- Regjeringen er godt fornøyd med HelseOmsorg21-strategien. Mange prosesser er satt i gang, og satsingen er med å løfte forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg. Nå er vi opptatt av å komme videre, sa statssekretær Anne Grethe Erlandsen i sitt innlegg.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen sammen med HelseOmsorg21-rådet. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (nederst til høyre) åpnet det første møtet i HelseOmsorg21-rådet. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Handlingsplanen regjeringen nå er i gang med å utarbeide skal sette HelseOmsorg21-strategien i sammenhengen med regjeringens poliktikk innenfor forskning, innovasjon og helse og omsorg. Mange departementer er involvert i arbeidet.

- HelseOmsorg21-rådet skal ha en viktig rådgivende rolle i utformingen av handlingsplanen, var det klare budskapet fra statssekretæren.  

HelseOmsorg21-rådet

Rådet består av 27 personer fra næringsliv, sykehus, universitetene og høyskolene, offentlig forvaltning, kommunesektoren og brukere. Rådet ledes av John-Arne Røttingen fra Nasjonalt folkehelseinstitutt. Rådet skal sikre dialog og en koordinert oppfølging av HelseOmsorg21-strategien på tvers av sektorer og aktører. Rådet erstatter Topplederforum for HelseOmsorg21. Etableringen av et mindre, mer operativt råd er foreslått i HelseOmsorg21-strategien.

Hva er HelseOmsorg21?

HelseOmsorg21 er en nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi som er laget av sentrale aktører fra både næringsliv, pasientorganisasjoner, sykehus, kommuner, universitets- og høyskolemiljøer. Strategien ble overlevert Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie, juni 2014. Det er første gang det er laget en tverrsektoriell forskningsstrategi for helse- og omsorgstjenestene. 

Les mer om handlingsplan for HelseOmsorg21

Til toppen