Tale ved åpning av helikopterbasen på Bardufoss 28. juni 2017

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet holdt denne talen i forbindelse med åpning av Hangar 6 på Bardufoss flystasjon.

*Sjekkes mot fremføring*

Ordfører, mine damer og herrer.

En kald novemberdag i 2014 hadde jeg gleden av å være til stede her for å legge ned grunnsteinen som markerte oppstarten for byggingen av den nye helikopterbasen på Bardufoss. Dagen i dag er en milepæl vi alle har gledet oss til og det er en glede å kunne se resultatet av det flotte arbeidet som er gjort, når vi nå står med det ferdige bygget foran oss. Den gangen sa jeg at Bardufoss flystasjon skulle være  hovedbase for alle helikoptrene i Forsvaret og at de skulle ledes herfra.  Det var før forsvarssjefens fagmilitære råd, og før langtidsplanen. Selv om det ikke er et formelt begrep i Luftforsvarets struktur, så hadde begrepet «hovedbase helikopter» festet seg hos mange, og det var ikke unaturlig å bruke det begrepet om den avdelingen som da hadde ansvaret for alle militære helikoptre i Norge. Siden er det kommet endringer, endringer som har et bredt flertall i Stortinget bak seg, og da må vi også vise vilje til å endre begrepsbruken.

Det er ingen i tvil om at Bardufoss er en viktig base, med sin beliggenhet i Indre Troms, midt i kjerneområdet for et av Forsvarets største fotavtrykk i Norge.

Uavhengig av hvilke begreper vi bruker, så er det realitetene som teller. Og, realitetene er at regjeringen satser på Bardufoss, og er klare på vi skal fortsette å satse her.

Vi gjør store investeringer på Bardufoss for å legge til rette for betydelig fremtidig aktivitet i Forsvaret. Vi har fra 2014 og frem til i dag har vi brukt om lag 750 millioner kroner på prosjekter på Bardufoss. Det er bygd nytt kjøkken og messebygg, mange nye forlegningsbygg er oppført, og den nye brannstasjonen på flybasen er snart klar til bruk. Da regjeringen i april 2015 bevilget 161 millioner til brannstasjonen, svingte Folkebladet seg til de store høyder, og markerte over hele førstesiden at julaften visstnok kom tidlig i 2015.

Så merker jeg meg at enkelte har ønsket seg at grunnsteinen skal graves opp igjen. Det må de gjerne ønske, men de vil nok ikke få noen hjelp av meg til det.

For det bygget vi markerer i dag er viktig for Forsvarets nye helikopter, NH90, som skal brukes på alle våre fregatter og på flere av våre kystvaktskip. Bygget er sentralt i vedlikeholdet av NH90 – og dermed svært viktig for at Forsvaret skal kunne løse sitt samfunnsoppdrag. Og, bygget trenger grunnsteinen sin.

Utviklingen i den sikkerhetspolitiske situasjonen den senere tiden tilsier økt fokus på nordområdene. En moderne og funksjonell helikopterkapasitet med NH90 på Bardufoss er et viktig bidrag til Forsvarets samlede kapasiteter og operative evne. 

Hangar 6 her på Bardufoss er etter mitt syn derfor et betydelig løft for vår nasjonale sikkerhet. Prosjektet skal dekke tre viktige behov:

- Forsvaret har fått en ny hangar der det kan utføres både tungt og lettere vedlikehold av våre NH90 helikoptre.

- Forsvaret har fått oppgraderte flyoperative flater for helikopteroperasjoner på Bardufoss.

- Vi har fått et nytt administrasjonsbygg som muliggjør en effektiv drift.

Det er imidlertid ett skår i gleden. Vi har fått flere av kystvakthelikoptrene. Men, som dere alle vet, så er NH90 helikoptrene mange år forsinket, og vi har fortsatt ikke mottatt alle våre nye helikoptre. Dette er noe vi alle selvfølgelig skulle ønske var annerledes. 

Så er den gledelige utviklingen at NH90 vil være være utplassert på vår havgående Nordkapp-klasse fra sensommeren.

 

I dag markerer vi først og fremst at fasilitetene som skal understøtte helikoptrene er klare. Jeg vil skryte av Forsvarsbygg som igjen har levert et avansert og teknisk komplisert bygg som er viktig for Forsvaret. De har funnet en løsning som kombinerer nybygg med gjenbruk av eksisterende bygningsmasse, og derigjennom tatt vare på de verdiene vi allerede har investert i. Bygget er allerede tatt i bruk, og selv om vi er mange som har ønsket å kunne gjennomføre denne markeringen tidligere, er det først i dag det har vært mulig å få det til.

Jeg vil takke alle som har vært involvert i dette viktige prosjektet. Luftforsvaret har nå fått meget gode fasiliteter for å utføre sin daglige virksomhet, en daglig virksomhet som vil gi et solid løft til Marinens og Kystvaktens operasjoner i nordområdene. Dette er en dag vi har sett frem til lenge – og jeg er stolt og glad over å kunne erklære det nye bygget for åpnet.

Til toppen