Status for Svalbard Globale frøhvelv i 2014

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

To nye genbanker på listen over institusjoner som har deponert frø, og 38.052 nye frøporsjoner deponert ble status for Svalbard globale frøhvelv i 2014. I tillegg til besøk i hvelvet fra politikere, media, kunstnere og forskere ble det i 2014 spesielt fokusert på informasjon til Svalbards befolkning. Informasjon om dette og øvrig drift av frøhvelvet er tilgjengelig når NordGen nå har publisert årsrapporter for 2014 og tidligere år.

Svalbard Globale frøhvelv
Svalbard Globale frøhvelv. Foto: Simon Jeppeson

Årsrapportene gir informasjon om teknisk drift av frøhvelvet, om arbeidet med å legge inn frø og om informasjonsvirksomhet knyttet til frølageret. Naturlig nok er årlig antall nye frøporsjoner, i genbanksammenheng kalt aksesjoner, i hvelvet mindre siste år enn i de første hektiske årene da de store internasjonale CGIAR-forskningssentrene la inn duplikater av sine genbanksamlinger.

Status ved siste årsskifte var at 61 institusjoner hadde sendt frø til Svalbard og til sammen var 849.804 aksesjoner deponert. Blant landene og institusjonene som har sendt frø er det en overvekt av depositører fra utviklingsland, mens det største antallet av aksesjoner kommer fra genbanker i den mest utviklede del av verden, hvis en ser bort fra CGIAR-sentrene. Detaljer om frø i hvelvet og hvor de kommer fra finnes på NordGens Seed Portal .

Frøhvelvet består av tre separate fjellhaller og foreløpig er bare hall nr 2 tatt i bruk. Hvert år blir det gjort en vurdering av når det blir behov for å klargjøre en neste hall for å ta imot frø, og prognosen i siste årsrapport er at neste hall antageligvis må være klar til bruk i 2018 eller 2019.

Etter ankomsttunnelen kommer selve fryselageret. Det består av tre like store, separate haller, på 9,5 x 27 meter. Ved hjelp av eget, elektrisk maskineri drevet med strøm fra det lokale energiverket skal det være en konstant innetemperatur på minus 18 minusgrader her.
Etter ankomsttunnelen kommer selve fryselageret. Det består av tre like store, separate haller, på 9,5 x 27 meter. Ved hjelp av eget, elektrisk maskineri drevet med strøm fra det lokale energiverket skal det være en konstant innetemperatur på minus 18 minusgrader her. Foto: Matthias Heyde

Informasjonsvirksomheten som drives av alle involverte aktører; Landbruks- og matdepartementet, Crop Trust og NordGen henvender seg til allmenhet og et bredt publikum, både i Norge og internasjonalt, og til genbanker og institusjoner verden over for å gjøre oppmerksom på muligheten disse har til å legge sikkerhetskopier av sine frøsamlinger på et sikkert sted.

I 2014 ble det gjennomført et spesielt arrangement for Svalbards befolkning på Universitetssenteret i Longyearbyen. Det er viktig at både turistbedrifter og andre som kommer i kontakt med den økende turiststrømmen til Svalbard er kjent med Frøhvelvet og kan gi god informasjon når det kommer spørsmål.

Frøene pakkes i forseglede poser som legges i forseglede bokser og plasseres i høye hyllereoler inne i hvelvet.
Frøene pakkes i forseglede poser som legges i forseglede bokser og plasseres i høye hyllereoler inne i hvelvet. Foto: Matthias Heyde

Antall henvendelser om informasjon og besøk i hvelvet var høyt også i 2014. Flest henvendelser sommer fra media, men mange henvendelse kommer også fra offentlige myndigheter på ulike nivå og fra forskere. Frøhvelvet har også tiltrukket seg oppmerksomhet fra ulike typer av kunstnere. I forbindelse med at frø legges inn i hvelvet er det også en viss åpning for å ta inn besøk i selve hvelvet. Blant besøkene i 2014 nevnes spesielt besøk fra ledelsen i FN’s klimapanel IPCC og fra den indiske regjeringen i forbindelse med at frø fra Indias nasjonale genbank ble lagt inn for første gang.