Statusrapport for finans- og skattepolitikk i EU juni 2013

Rapport fra finansråder Lars-Erik Østby og Astrid Erlingsen, EU-delegasjonen

Les blant annet om krisehåndtering i banksektoren og hva som ble diskutert om merverdiavgift på møtene mellom finansministrene i EU. Rapport fra finansrådene Lars-Erik Østby og Astrid Erlingsen ved EU-delegasjonen.

Eurogruppens president Jeroen Dijsselbloem under pressekonferansen etter møtet i Eurogruppen 20. juni 2013. Foto: Council of the European Union

Les blant annet om direkte rekapitalisering av finansinstitusjoner, krisehåndtering i banksektoren og hva som ble diskutert om merverdiavgift på møtene mellom finansministrene i EU. Rapport fra finansrådene Lars-Erik Østby og Astrid Erlingsen ved EU-delegasjonen.

I statusrapporten for finans- og skattepolitikk i EU for juni 2013 kan du lese om møtet i Eurogruppen 20. juni og møtet i Rådet for økonomi og finanssaker (ECOFIN) 21. juni, samt det ekstraordinære ECOFIN-møtet 26. juni.

Under møtet i Eurogruppen sto blant annet direkte rekapitalisering av finansinstitusjoner via «European Stability Mechanism» på agendaen. På ECOFIN-møtet ble krisehåndtering i banksektoren diskutert, i tillegg til at det ble oppnådd politisk enighet om to nye direktiver på merverdiavgiftområdet.

Les mer om dette i rapporten fra EU-delegasjonens finansråder Lars-Erik Østby og Astrid Erlingsen.

Til toppen