Statusrapport for finans- og skattepolitikk i EU september 2013

Rapport fra Lars-Erik Østby og Astrid Erlingsen, finansråder ved EU-delegasjonen

En analyse av den økonomiske utviklingen i EU gjennom kriseperioden og arbeidet med ulike tiltak mot skatteunndragelse og skatteomgåelse er blant innholdet i denne ferske statusrapporten om finans- og skattepolitikk i EU fra EU-delegasjonens finansråder.

Illustrasjonsfoto: European Union 2013

En analyse av den økonomiske utviklingen i EU gjennom kriseperioden og arbeidet med ulike tiltak mot skatteunndragelse og skatteomgåelse er blant innholdet i denne ferske statusrapporten om finans- og skattepolitikk i EU fra EU-delegasjonens finansråder.

Månedsrapporten fra EU-delegasjonens finansråder inneholder nytt om arbeidet med etablering av en sentral myndighet for restrukturering/avvikling av europeiske banker i krise og ulike initiativer for å bedre kredittilgangen for små og mellomstore bedrifter.

Videre omtales prosessen frem til endelig vedtak i Europaparlamentet om etablering av Den europeiske sentralbanken som overordnet tilsynsmyndighet for banksektoren. Det gis også en overordnet oversikt over den økonomiske utviklingen gjennom kriseperioden, med tabeller vedrørende utvikling i BNP, arbeidsledighet, offentlig gjeld og budsjettunderskudd.

Av nyheter på skattefronten kan du lese om EUs arbeid med de ulike tiltakene mot skatteunndragelse og skatteomgåelse. Blant annet omtales Europakommisjonens undersøkelse av skatteregimene i Irland, Nederland og Luxembourg samt en kommisjonsstudie som viser summene som går tapt på grunn av merverdiavgiftsvindel. Du kan også lese om en skattesak under opprulling for EFTA-domstolen som gjelder NOKUS-beskatning av norske eiere av en «trust» i Liechtenstein.

Les om disse og flere andre saker i statusrapporten for finans- og skattepolitikk i EU for september 2013, fra finansrådene Astrid Erlingsen og Lars-Erik Østby ved EU-delegasjonen.

Til toppen