Statusrapport for finans- og skattepolitikk i EU oktober 2013

Rapport fra Lars-Erik Østby og Astrid Erlingsen, finansråder ved EU-delegasjonen

EU fortsetter arbeidet med den økonomiske og monetære unionen, 2014-budsjettet og langtidsbudsjettet, samt skattlegging av den digitale økonomien og tiltak mot aggressiv skatteplanlegging. Finansrådene Lars-Erik Østby og Astrid Erlingsen ved EU-delegasjonen rapporterer.

Kommisær Olli Rehn, president i Eurogruppen Jeroen Dijsselbloem og sjef for ESM Claus Regling på møtet i Eurogruppen 14. oktober. Foto: European Union

EU fortsetter arbeidet med den økonomiske og monetære unionen, 2014-budsjettet og langtidsbudsjettet, samt skattlegging av den digitale økonomien og tiltak mot aggressiv skatteplanlegging. Finansrådene Lars-Erik Østby og Astrid Erlingsen ved EU-delegasjonen rapporterer.

Oktoberrapporten fra EU-delegasjonens finansråder inneholder nytt fra EUs finansministermøter (ECOFIN)  i oktober. Det meldes blant annet om at ECOFIN 15. oktober  traff endelig vedtak om den formelle opprettelsen av «Single Supervisory Mechanism», som gir Den europeiske sentralbanken (ESB) myndighet til overordnet tilsyn av bankene i eurosonen og andre medlemsland som ønsker å være med i systemet.

Videre omtales konfliktene mellom Rådet for den europeiske union og Europaparlamentet når det gjelder godkjenningen av revidert 2013-budsjett, 2014-budsjettet og EUs langtidsbudsjett for perioden 2014-2020 (Multiannual Financial Framework, MFF). På skattefronten kan du lese at skattleggingen av den digitale økonomien var et av temaene på møtet i Det europeiske råd 24. og 25. oktober. Den digitale økonomien er spesielt utsatt for skatteomgåelse og aggressiv skatteplanlegging pga. sin immaterielle og internasjonale karakter.

Les om disse og flere andre saker i statusrapporten for finans- og skattepolitikk i EU for oktober 2013, fra finansrådene Astrid Erlingsen og Lars-Erik Østby ved EU-delegasjonen.

Til toppen