Statusrapport for mangfoldet i norsk natur

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Miljødirektoratet lanserte i dag naturindeks for Norge 2015.

Det er en målsetning at vi skal ha god tilstand i økosystemene og at artene i Norge skal ivaretas. Naturindeks for Norge viser den samlede tilstand og utvikling for det biologiske mangfoldet i Norge, og blir oppdatert hvert 5. år.

Les mer på Miljødirektoratets nettsider.