Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statusrapport om helse og mattrygghet i EU

Rapport fra råd for helse og mattrygghet Ingrid Vigerust ved EU-delegasjonen

Det reviderte tobakksdirektivet, kliniske forsøk og medisinsk utstyr er saker som har vært på dagsordenen på helse- og mattrygghetsområdet i EU i høst. Råd for helse og mattrygghet Ingrid Vigerust ved EU-delegasjonen rapporterer.

Det reviderte tobakksdirektivet har vært en aktuell sak på helse- og mattrygghetsområdet i EU i høst. Illustrasjonsfoto: Morguefile

Det reviderte tobakksdirektivet, kliniske forsøk og medisinsk utstyr er saker som har vært på dagsordenen på helse- og mattrygghetsområdet i EU i høst. Råd for helse og mattrygghet Ingrid Vigerust ved EU-delegasjonen rapporterer.

Forhandlingene mellom Europakommisjonen, Europaparlamentet og Rådet for den europeiske union om det reviderte tobakksdirektivet kan bli avsluttet før jul. Et av Rådets hovedpoeng i forhandlingene har vært at karakteristisk og kunstig smak skal bort og at tobakk skal smake tobakk.

Det forventes også at forhandlingene om kliniske forsøk avsluttes i desember eller januar. I forhandlingene har blant annet styrket personvern og klage- og erstatningsordninger for deltakere vært hovedtemaer. Når det gjelder medisinsk utstyr har Europaparlamentet behandlet Europakommisjonens forslag til strengere regler, og det er nå åpnet for forhandlinger med Rådet.

Endelig vedtak av yrkeskvalifikasjonsdirektivet ventes i løpet av november eller desember, mens vedtak av helseprogrammet for perioden 2014-2020 ventes i januar. Pasientrettighetsdirektivet trådte i kraft i EU 25. oktober.   

På mattrygghetsområdet er kontrollforordningen, matjuks, alkoholstrategien og regler for radioaktive substanser i drikkevann aktuelle saker.

Les om disse, og flere andre saker, i statusrapporten om helse og mattrygghet i EU for høsten 2013 fra råd for helse og mattrygghet Ingrid Vigerust.

Til toppen