Statusrapport om helse og mattrygghet i EU

Rapport fra råd for helse og mattrygghet Heidi Langaas

Det reviderte tobakksdirektivet, yrkeskvalifikasjonsdirektivet og initiativet om styrket helseberedskap i EU har vært på agendaen for helse og mattrygghet i EU de siste månedene. Råd for helse og mattrygghet Heidi Langaas ved EU-delegasjonen rapporterer.

Det reviderte tobakksdirektivet har vært på agendaen i EU de siste månedene. Illustrasjonsfoto: European Union 2013

Det reviderte tobakksdirektivet, yrkeskvalifikasjonsdirektivet og initiativet om styrket helseberedskap i EU har vært på agendaen for helse og mattrygghet i EU de siste månedene. Råd for helse og mattrygghet Heidi Langaas ved EU-delegasjonen rapporterer.

Rådet for den europeiske union ble 21. juni enige om et kompromiss angående forslaget til revidert tobakksdirektiv. Europaparlamentets helsekomité har oppnådd tilslutning om en posisjon som foreslår enkelte strengere reguleringer enn Rådets kompromiss, og trilogforhandlingene mellom Rådet, Europaparlamentet og Europakommisjonen om det reviderte tobakksdirektivet vil starte høsten 2013, under ledelse av det litauiske formannskapet.

Hva Rådets kompromiss og Europaparlamentets posisjon innebærer kan du lese mer om i helseråd Heidi Langaas’ statusrapport om helse og mattrygghetspolitikken i EU for august 2013.

I tillegg kan du blant annet lese om at yrkeskvalifikasjonsdirektivet er vedtatt og hvilke følger det vil få for helsepersonell, at initiativet til styrket helseberedskap i EU er vedtatt og at Europaparlamentet har engasjert seg i bruken av kjemikalier som kan forstyrre menneskers hormonbalanse.

Les hele rapporten fra råd for helse og mattrygghet Heidi Langaas her.

Til toppen