Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg får 4,75 millioner kroner til byutvikling

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg får midler til byutvikling – Vi styrker kommunenes arbeid med å skape byområder der det er godt å bo og leve, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen bevilger tilsammen over 15 millioner kroner til byutviklingsprosjekter i de fire store byområdene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger for 2017.

– Vi styrker kommunenes arbeid med å utvikle bærekraftige og attraktive byområder, sier Sanner.

Tilskuddsmidlene er rettet mot de største byområdene med den sterkeste veksten. Det er vektlagt at prosjektene også bidrar til å utløse tiltak i kommunene rundt de største byene.

Både Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg får midler til prosjekter, i tråd med hva de har søkt om. Rogaland fylkeskommune har tidligere fått midler som skal gå til arbeidet med å følge opp og rullere Regional areal- og transportplan for Nord-Jæren

– Prosjektene er viktige i fylkeskommunes og kommunenes arbeid med å følge opp regional areal- og transportplan og skal bidra til å utvikle samarbeid om arealtiltak i den framforhandlede byvekstavtalen for Nord-Jæren, sier Sanner. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00