Stedfortreder for statsministeren

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Et vanlig spørsmål når en statsminister er på reise eller ferie, er: ”hvem styrer landet nå?”, ”hvem er fungerende statsminister?”, ”hvem vikarierer for hvem i regjeringen?”. Svaret er at en norsk statsminister eller statsråd på ferie eller reise, vil være i kontakt med sitt kontor og det øvrige regjeringsapparatet. Statsministeren trenger dermed ikke ferievikar på samme måte som før i tiden.

De svært korte tidsrommene der et annet medlem av regjeringen likevel utfører noen av statsministerens oppgaver, er når en annen leder regjeringskonferanser eller sitter ved Kongens høyre side i Statsrådets møte på Slottet.

Noen få timer i uken
Regjeringskonferanser og statsrådsmøte utgjør i gjennomsnitt ikke mer enn 6-7 av ukens timer. Når statsministeren og statsrådene nå er i gang med sine sommerferier, er det ikke planlagt statsrådsmøter og regjeringskonferanser før i august.

Statsministeren kan også i sommerferien kontaktes om det er nødvendig. Om det skulle bli behov for regjeringskonferanse og/eller statsrådsmøte i ferien, vil statsministeren og andre regjeringsmedlemmer bli tilkalt.

Rangordningen
Hvem som i statsrådsmøte og regjeringskonferanse fungerer i statsministerens rolle om hun er borte, avgjøres av rangordningen i regjeringen. I dagens regjering har statsrådene Siv Jensen og Jan Tore Sanner rang etter statsministeren.

Den videre rekkefølgen er statsråd Ketil Solvik-Olsen, utenriksminister Børge Brende, statsrådene Elisabeth Aspaker, Monica Mæland, Vidar Helgesen, Solveig Horne, Bent Høie,  Anders Anundsen, Tord Lien, Ine Eriksen Søreide, Sylvi Listhaug, Torbjørn Røe Isaksen, Per Sandberg, Anniken Hauglie, Linda Cathrine Hofstad Helleland og Jon Georg Dale.

Stedfortredere statsrådene imellom
Det finnes en uformell stedfortrederordning mellom statsrådene, også her primært for å dekke opp de få timene i uken som utgjøres av regjeringskonferanser og statsrådsmøte. Stedfortrederen kan ikke treffe avgjørelser av betydning i kollegaens departement. Det forutsetter i tilfelle fullmakt gitt ved kongelig resolusjon om settestatsråd i hver enkelt sak. 

For ledelsen av Utenriksdepartementet er det ved kongelig resolusjon gitt egne fullmakter.