Historisk arkiv

Stedfortreder for statsministeren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Et vanlig spørsmål når en statsminister er på reise eller ferie, er: ”hvem styrer landet nå?”, ”hvem er fungerende statsminister?”, ”hvem vikarierer for hvem i regjeringen?”. Statsministeren trenger ikke vikar på samme måte som tidligere.

Et vanlig spørsmål når en statsminister er på reise eller ferie, er: ”hvem styrer landet nå?”, ”hvem er fungerende statsminister?”, ”hvem vikarierer for hvem i regjeringen?”. Svaret er at en norsk statsminister eller statsråd på ferie eller reise, knapt nok er utenfor kontakt med sitt kontor og det øvrige regjeringsapparatet. Statsministeren trenger dermed ikke vikar på samme måte som tidligere.

De svært korte tidsrommene der et annet medlem av regjeringen likevel utfører noen av statsministerens oppgaver, er når en annen leder regjeringskonferanser eller sitter ved Kongens høyre side i Statsrådets møte på Slottet.

Noen få timer i uken
Regjeringskonferanser og statsrådsmøte utgjør i gjennomsnitt ikke mer enn 6-7 av ukens timer. Når statsministeren og statsrådene nå snart er i gang med sine sommerferier, er det ikke planlagt statsrådsmøter og regjeringskonferanser før i august.

Statsministeren kan også i sommerferien kontaktes om det er nødvendig. Om det skulle bli behov for regjeringskonferanse og/eller statsrådsmøte i ferien, vil statsministeren og andre regjeringsmedlemmer bli tilkalt.

Rangordningen
Hvem som i statsrådsmøte og regjeringskonferanse fungerer i statsministerens rolle om han er borte, avgjøres av rangordningen i regjeringen. I dagens regjering har statsrådene Bård Vegar Solhjell og Liv Signe Navarsete rang etter statsministeren.

Den videre rekkefølgen er utenriksminister Espen Barth Eide og statsrådene Grete Faremo, Sigbjørn Johnsen, Trond Giske, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Jonas Gahr Støre, Kristin Halvorsen, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Anniken Huitfeldt, Rigmor Aasrud, Lisbeth Berg-Hansen, Marit Arnstad, Ola Borten Moe, Heikki Eidsvold Holmås, Inga Marte Thorkildsen, Trygve Slagsvold Vedum og Hadia Tajik.

Stedfortredere statsrådene imellom
Det finnes en uformell stedfortrederordning mellom statsrådene, også her primært for å dekke opp de få timene i uken som utgjøres av regjeringskonferanser og statsrådsmøte. Stedfortrederen kan ikke treffe avgjørelser av betydning i kollegaens departement. Det forutsetter i tilfelle fullmakt gitt ved kongelig resolusjon om settestatsråd i hver enkelt sak.

For ledelsen av Utenriksdepartementet er det ved kongelig resolusjon gitt egne fullmakter.

Den daglige politiske ledelsen i et departement der statsråden er på reise eller ferie, er det statssekretæren som står for. Statssekretæren har normalt fullmakt til å fatte avgjørelser på statsrådens vegne.

Til toppen