Viktig steg mot global handelsavtale

- Det er gledelig at WTOs medlemsland nå har tatt de nødvendige beslutninger om matsikkerhet og implementering av avtalen om handelsforenkling for å gjennomføre vedtakene som ble fattet på fjorårets ministerkonferanse. Dette er svært gode nyheter for verdenshandelen og kan puste nytt liv i Doha-forhandlingene om en global handelsavtale, sier utenriksminister Børge Brende.

Vedtakene for å sikre iverksettelsen av den såkalte TF-avtalen om handelsforenkling (Trade Facilitation Agreement) skulle vært gjort i sommer. Uenighet om et annet av vedtakene fra fjorårets ministerkonferanse forhindret dette. Vedtaket ble derfor fattet i dag, 27. november etter at man tidligere i måneden fikk et gjennombrudd i den fastlåste situasjonen mellom India og USA.  

- Avtalen om handelsforenkling er svært viktig. Den kan gi stor økonomisk effekt og skape mange arbeidsplasser, spesielt for utviklingsland, og har også stor betydning for land som Norge. Den markerer en milepæl for WTO. Med TF-avtalen på plass er vi nå et viktig steg nærmere en global handelsavtale, sier utenriksministeren. 

Avtalen om handelsforenkling legger til rette for enklere, raskere og billigere handel ved at prosedyrer og regler for grensepasseringer standardiseres og forenkles. Norge har vært en sentral aktør i arbeidet med å utforme avtalen. Det er også Norges forslag som dannet grunnlag for diskusjonene og beslutningen som ble fattet i går. 

- Vedtakene om matsikkerhet og handelsforenkling vil kunne sette WTOs medlemsland i stand til å gjennomføre den samlede pakken av beslutninger som ble fattet på Bali i fjor. Det er nå viktig at medlemslandene utnytter det momentum som er skapt til å vende tilbake til forhandlingsbordet med mål om å få på plass den globale handelsavtalen WTO har jobbet for i Doha-runden siden 2001, sier utenriksminister Børge Brende og understreker Norges engasjement for det multilaterale handelsregimet og betydningen av å styrke det.

Til toppen