Steget mot drømmejobben

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies åpningsinnlegg på Give a Job, jobbmesse for innvandrere og næringslivet i Bergen.

*Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen,

Jeg er glad for å se så mange engasjerte og motiverte jobbsøkere.

Jeg er også glad for å se alle arbeidsgiverne som griper sjansen, og ser muligheten til å rekruttere nye medarbeidere.

Alle vi som er her i dag har det til felles at vi ser verdien av et inkluderende og flerkulturelt arbeidsliv, og hvilken ressurs innvandrere er i vårt arbeidsliv.

Mange av dere her i salen representerer selskaper som skaper store verdier i Norge – verdier som mange tusen arbeidstakere med innvandringsbakgrunn er med på å skape.

Ikke få innvandrere har hatt sin første, lønna arbeidsdag  noen sinne i en av deres bedrifter, og fått muligheten til å stå på egne bein, og leve av egen inntekt.

Dette egenverdet er viktig for oss alle.

Og det er avgjørende for å få til god integrering.

For å få hjulene til å gå rundt på sykehjem, i byggebransjen, i næringsmiddelindustrien, servicesektoren, og på mange andre arbeidsplasser rundt om i landet, er vi helt avhengige av innvandrere.

Dere som er på jobbjakt har forskjellig bakgrunn, og ulik erfaring.

Et møtested som dette, kan være en fantastisk mulighet.

Ikke bare til å få seg en jobb, men til å skaffe seg nettverk og kontakter.

Benytt sjansen! 

Inkluderingsdugnaden

I inkluderingsdugnaden, som regjeringen har tatt initiativ til, er det akkurat møtet mellom arbeidsgivere og arbeidssøkere som er så viktig.

Gjennom felles innsats fra flere ulike aktører, skal vi bidra til å redusere risiko, og trygge både arbeidsgiver og arbeidstaker, slik at flere av dem som står utenfor, kan komme inn i faste, ordinære jobber.

Vi skal styrke kompetansen for de som trenger det, og vi skal gjøre det lettere å kombinere arbeid med helsemessig oppfølging.

Målet er å redusere utenforskapet, og få flere i jobb!

*

I dag får jobbsøkere og arbeidsgivere mulighet til å møte hverandre ansikt til ansikt, og få vise dere fram på en annen måte.

Flere av dere er erfarne jobbsøkere.

Noen har lang erfaring fra arbeidslivet.

Andre har aldri hatt en jobb.

Mine råd til deg som jobbsøker, er å være modig, vis vilje til å stå på, og ta de utfordringene som kommer.

Ikke mist motet.

Og ikke sitt stille og vent på at NAV eller andre skal fikse ting for deg.

Ta initiativ selv.

Dine muligheter kan ligge hos andre arbeidsgivere enn de du først tenkte på.

Akkurat dét gjelder også for arbeidsgivere.

Husk at mangfold gjennom ny kompetanse kan skape ny utvikling.

Norge trenger alle i jobb.

*

Jeg har møtt mange som har kommet fra tøffe kår, men som har grepet mulighetene de fikk i Norge.

De klarte å realisere drømmen om å starte for seg selv.

De fortalte at jobb i servicenæringen ble et springbrett til lederstilling og egen bedrift.

Ett av rådene de ga til andre innvandrere som ville inn i arbeidslivet, var å delta på dugnader og sosiale møteplasser der de bor, lære seg språket, og være forberedt på å drikke mye kaffe.

Jeg oppfordrer dere også til å tenke bredt.

Delta på ulike arenaer!

Praktisér norsk mest mulig, og bli kjent med folk fra ulike miljøer!

Idretten og frivilligheten er viktige integreringsarenaer hvor man blir sett og tatt med - og kan få nettverk og erfaringer som er nyttige i arbeidslivet.

**

En bønn til arbeidsgiverne

Skal vi lykkes med å få flere innvandrere raskere i jobb, trenger vi ikke bare modige jobbsøkere.

Vi trenger også modige arbeidsgivere, som åpner dørene, og gir innvandrere en sjanse.

Det er på arbeidsplassen integrering skjer, og grunnlaget for vekst, verdiskaping, og bærekraftig velferdsutvikling legges.

Vi trenger arbeidsgivere som kan komme raskt på banen, og ta imot relativt nyankomne innvandrere, selv om de ikke snakker så godt norsk.

Språk lærer man kjappere ute på en arbeidsplass enn i et klasserom.

Det er forståelig at noen arbeidsgivere vegrer seg for å rekruttere mennesker med lav eller usikker kompetanse.

Spesielt for små bedrifter med få ansatte, hvor mye står på spill.

Det kan vi ikke bare overse.

Derfor har vi lyttet til de som skal ansette, og gjort det enklere for arbeidsgivere å rekruttere bredere.

NAV har en rikholdig verktøykasse som kan benyttes.

Her finnes både lønnstilskudd, oppfølgingsmuligheter og tilretteleggingsordninger.

Jeg vil derfor oppfordre arbeidsgivere som er usikre på om de skal ta imot en ledig innvandrer til å ta kontakt med NAV for å høre mer om hva de kan tilby.

Innvandrere er en prioritert gruppe når det gjelder tilgang til arbeidsmarkedstiltak.

NAV er også godt representert her i dag.

**

Nå skinner sola på norsk økonomi.

Sysselsettingen øker, og ledigheten går ned for alle grupper av innvandrere.

Mange bedrifter over hele landet trenger folk.

Jeg er overbevist om at mange av dere kommer til å finne hverandre her i dag.

Ta kontakt!

Vis dere frem!

Ta steget mot drømmejobben.

Lykke til alle sammen.

Tusen takk.

***