Sterk merkevare fra Valdres

Garden som ressurs – marknaden som mål

I Valdres finnes det århundrelange tradisjoner for konservering av mat ved å blant annet rake fisk. Seks innlandsfiskeoppdrettere har gått sammen for å videreføre de gamle tradisjonene, og er de eneste som kan kalle fisken sin Rakfisk fra Valdres.

Rakfisk fra Valdres er er et samarbeid mellom seks fiskeoppdrettere, og er et eksempel på hvordan man kan lykkes med produktutvikling basert på innlandsfisk. Produktet er av høy kvalitet, og har fått en sterk merkevare. De seks oppdretterne aler opp og foredler sin egen fisk, og samarbeider om en rekke kvalitetskriterier, blant annet at fisken skal være født og oppvokst i Valdres, at den enkelte gård benytter sine egne, tradisjonsrike oppskrifter, og at det ikke er brukt noen tilsetningsstoffer. Disse rakfiskprodusentene er de eneste i Norge som har spesialitetsmerket og beskyttet geografisk betegnelse på rakfisken.

Lang tradisjon

Å rake fisk er en konserveringsmetode som var livsnødvendig i tidligere tider. Valdres har en rik kulturtradisjon med blant annet matproduksjon, og Rakfisk fra Valdres har tatt vare på og videreutviklet den århundrelange matkulturen- og tradisjonen. Visjonen er å formidle produkter med en historisk forankring, og at rakfisken skal gi sansefulle opplevelser. I dag leveres rakfisken i tre ulike modningsgrader, mild, lagret og vellagret, noe for enhver smak.

Rakfisk
Å rake fisk er fra gammelt av en livsnødvendig konserveringsmetode. I dag har Rakfisk fra Valdres fått et kvalitetsmerke og har blitt en sterk merkevare, og ønsker at rakfisken skal gi sansefulle opplevelser. Foto: Tom Haga

I tillegg til å utvikle et matprodukt med høy kvalitet og en sterk merkevare, har satsingen også bidratt til utvikling innenfor reiseliv og servering. En av samarbeidspartnerne i Rakfisk fra Valdres, Noraker Gård, har satset stort på å bygge en totalopplevelse basert på fiskeressursene i tilknytning til gården med fiskeoppdrett, slakteri, videreforedling, gårdsutsalg, omvisninger og servering. I tillegg arrangeres det årlig en Rakfiskfestival i Fagernes hvor rakfiskprodusentene får profilert sine produkter til omkring 25 000 besøkende.

I Valdres er fiskeoppdrett med videreforedling til rakfisk en viktig næring. Rakfisk fra Valdres sørger for omlag 25 årsverk, og ser muligheten for å satse videre med økt produksjon.

Landbruks- og matdepartementet la i juni frem en Stortingsmelding om vekst og gründerskap innen landbruksbaserte næringer. – Norske bønder har lang tradisjon for mangesysleri. Utviklingen av ny næringsvirksomhet er ikke noe nytt i norsk landbruk, sier landbruks og matminister Sylvi Listhaug. – Mer enn halvparten av norske bønder driver allerede en eller annen form for tilleggsnæring. Målet er at den enkelte skal få best mulig vilkår til å utvikle gården og bedriften slik han og hun har ønske om – og ser grunnlag for, sier Listhaug. Regjeringen ønsker blant annet å legge til rette for styrket og bærekraftig produksjon av innlandsfiskeoppdrett.

Til toppen