Sterk økning i omsetningen av økologiske matvarer i 2015

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruksdirektoratet har i dag lagt fram rapporten Produksjon og omsetning av økologiske matvarer. Rapport for 2015. Rapporten viser en positiv utvikling i omsetningen av økologisk mat.

I 2015 økte salget med 15 prosent sammenliknet med 2014. Omsetningen av økologisk mat utgjør dermed 1,6 prosent av total omsetning i dagligvarehandelen. Egg, frukt, bær og nøtter, og grønnsaker og poteter var de varegruppene som hadde størst omsetningsvekst i fjor.

– Dette viser at forbrukarane i større grad ønskjer økologisk mat, og at trenden frå i fjor fortsett, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

I 2015 var det en reduksjon i det totale økologiske arealet (inkl. karens) sammenliknet med året før, slik at det nå utgjør 4,8 prosent av det totale norske jordbruksarealet. Til tross for dette var det en økning i produksjonen av kjøtt og egg, mens produksjonen av melk gikk litt ned. For mange kulturer innen poteter, grønnsaker og frukt var etterspørselen større enn produksjonen i 2015. 

Andelen økologisk vare som blir solgt som økologisk har også økt i 2015. Størst var økningen for kjøtt, der andelen økologisk vare som blir solgt som økologisk økte fra 27 prosent i 2014 til 49 prosent i 2015. Også for melk har dette økt, fra 48 prosent i 2014 til 54 prosent i 2015. 

– Eg er glad for å sjå at stadig meir av dei økologiske råvarene blir selde som økologiske. Dette er óg viktig for motivasjonen til produsentane, seier Dale.

Reddik og blomkål.
De økologiske arealene minker, mens salget øker. Foto: Jon Marius Nilsson/Innovasjon Norge