Sterk oppslutning om åpent og nøytralt internett

En nylig avsluttet høring fra Europakommisjonen om nettnøytralitet viser en sterk oppslutning om at internett må beholdes åpent og nøytralt. Resultatet av høringen ble presentert under en konferanse 11. november der blant annet Thomas Nordtvedt fra Forbrukerrådet deltok. Forvaltningsråd John Stanley Engstrøm oppsummerer.

I den offentlige høringen som foregikk mellom 30. juni og 30. september, ble berørte parter bedt om å komme med innspill til hvordan trafikken over internett kan og bør styres, behovet for åpenhet om hvilke reguleringer som tas i bruk, krav til tjenestekvalitet og i hvilken grad EU bør innføre ytterligere regler overfor tjenesteleverandører.

Åpenhet for forbrukerne
Under konferansen, arrangert av Europaparlamentet og Kommisjonen, la Kommisjonen frem resultatene fra høringen. Innspillene avdekket liten interesse for å definere noen minstekrav til kvalitet for tjenesteleveranse. Mange ønsker imidlertid bransjestandarder for å sikre åpenhet om vilkår og prioriteringer som benyttes slik at forbrukerne får innsyn i de retningslinjene leverandørene benytter. Dette vil samtidig bidra til reell konkurranse.

EUs byrå sammensatt av de nasjonale tilsynsorganene på telekommunikasjonsområdet, BEREC, leverte en omfattende uttalelse. BERECs høringsuttalelse ble kommentert i positive ordelag av flere deltakere under konferansen.

Nødvendig med regulering
Kommissær Neelie Kroes og medlem av Europaparlamentet Pilar del Castillo holdt panelinnlegg under konferansen. Del Castillo la vekt på at reguleringsmyndighetene må ha tilstrekkelig myndighet slik at internett kan opprettholdes åpent og nøytralt. Hun så tilslutningen til selve prinsippet om nettnøytralitet som et resultat av internettets suksess. Hun la ellers vekt på viktigheten av åpenhet som middel til å sikre nødvendig konkurranse mellom leverandører og valgmuligheter for forbrukerne.

Internett for alle
Belgias statsråd for IKT-saker, Van Quickenborne, la særlig vekt på viktigheten av at internett opprettholdes med åpen tilgang for alle. Økningen i nye produkter som tilbys på nett fører til at noen leverandører kan ønske å ta betalt for tilgang, og leverandører som selger egne produkter vil lett ønske å stenge ute konkurrerende produkter og leverandører. Dette har man sett eksempelvis innen salg av filmer fra enkelte internettleverandører. Kommissær Kroes fulgte også opp dette poenget i sitt innlegg der hun oppfordret forbrukerne til å ikke undervurdere sin forbrukermakt. Talen til Kommissær Kroes kan leses her.

Til toppen