- Felles interesser i sterk rettsstat

- Stater og NGOer har ulike roller, men bør ha felles interesse i å sikre menneskerettigheter og en sterk rettsstat, sa statssekretær Hans Brattskar på Raftoseminaret i Bergen lørdag 1. november.

Brattskar holdt innlegg om diplomatiets betydning for fremme av menneskerettigheter. Han fortalte hvordan Norge jobber med menneskerettighetssituasjonen i Russland langs tre ulike spor: Multilateralt i FN, Europarådet og OSSE, bilateralt overfor russiske myndigheter og gjennom prosjektarbeid mellom norske og russiske menneskerettighetsorganisasjoner.

Statssekretær Hans Brattskar
Statssekretær Hans Brattskar under sitt innlegg på Raftoseminaret. (Foto: UD)

- Uten diplomati, ingen internasjonalt bindende menneske-rettighetsforpliktelser. Men vi kommer ingen vei uten et vitalt sivilsamfunn og modige menneske-rettighetsforkjempere! Noe av det beste vi kan gjøre for å investere i demokrati og rettsstat, er å støtte dem, sa Brattskar.

Brattskar delte også sitt syn på menneske-rettighetssituasjonen i Russland: - En rekke lovendringer har ført til at fundamentale menneskerettigheter er blitt svekket. Norge er dypt bekymret over situasjonen. Vi oppfordrer Russland til å handle i tråd med sine internasjonale forpliktelser.

Seminaret ble arrangert i anledning utdelingen av Raftoprisen, som i år går til den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Agora. Agora arbeider for rettssikkerheten til mennesker som utsettes for forfølgelse fra russiske myndigheter.

Til toppen