Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Stiftelsen NORSØK på Tingvoll med forsterket rolle for å fremme økologisk landbruk

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har i dag vært på Tingvoll og møtt styreleder i stiftelsen Norsk Senter for Økologisk Landbruk, Gunnar Waagen. Bakgrunnen var en prosess som ble initiert i juni da Landbruks- og matdepartementet vedtok at ”Nasjonalt kompetansesenter for økologisk landbruk og matproduksjon” ved Tingvoll skal fases ut av NIBIO. I vedtaket fremgår det at stiftelsen NORSØK på Tingvoll tilbys å overta oppgaver og ressurser fra NIBIO.

Målet med vedtaket var å skille mellom forskning på økologisk landbruk og det å arbeide for å fremme økologisk landbruk som produksjonsform. 

– Jeg er glad for at NORSØK ønsker å bli en betydningsfull bidragsyter til å nå dette målet, sier Listhaug. Samtidig er det positivt at det sterke fagmiljøet på Tingvoll, både i NIBIO og i NORSØK, med dette videreføres. Vi har nå lagt til rette for at NIBIO rendyrkes som et faglig uavhengig forskningsinstitutt, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Fra venstre: Administrerende direktør i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Alvhild Hedstein, styreleder i stiftelsen Norsk Senter for Økologisk Landbruk (NORSØK), Gunnar Waagen og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug under dagens møte.
Fra venstre: Administrerende direktør i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Alvhild Hedstein, styreleder i stiftelsen Norsk Senter for Økologisk Landbruk (NORSØK), Gunnar Waagen og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug under dagens møte. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Under besøket på Tingvoll i dag ble det markert at Landbruks- og matdepartementet og stiftelsen NORSØK er enige om økonomiske rammer for en virksomhetsoverdragelse som omfatter 12 personer. Overføringen fra instituttet til stiftelsen gjelder fra 1. januar 2016. 

Landbruks- og matdepartementet mener det er behov for en betydelig og målrettet innsats for å nå Stortingets 15 %-mål om produksjon og forbruk av økologisk mat innen 2020. 

Til toppen