Stigende havnivå truer jordbruket

Med klimaendringene og global oppvarming følger et stigende havnivå. Det kan være en trussel for verdens matsikkerhet, og kan gi skader på jordareal nær kysten som skyldes saltvannsinntrengning og økt saltnivå i jorda.

Som følge av havnivåstigningen er kystland spesielt utsatt for saltvannsinntrengning og økt saltnivå i jordbruket. Det høye saltnivået i jorda og saltvannsinntrengning gjør det vanskelig for plantene å absorbere vann og nødvendige næringsstoffer, og kan gi mindre avlinger, skade på eiendom og økonomiske tap. Ifølge Verdensbanken vil saltvannsproblemene blant annet føre til betydelig mangel på drikkevann og vanning i Bangladesh i 2050.

Forskere ved Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO) koordinerer flere forskningsprosjekt som tar for seg fremtidige klimaendringer og risproduksjon i Sør- og Sørøst-Asia. Forskerne peker på at målrettet forskning er nødvendig for å løse salinitetproblemer. Utvikling av rissorter som tåler salt bedre er spesielt viktig. I tillegg kan tiltak som vekstskifte, gode dreneringssystemer, og endret tidspunkt for såing iverksettes.

Til toppen