Stigende kornpriser

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Internasjonale kornpriser gikk opp i mai, etter flere måneder med prisnedgang. Prisøkningen skyldes først og fremst at de første prognosene for neste sesong tilsier at soyalagrene blir mindre enn i år. Produksjonen av de fleste kornvarene er imidlertid god både i inneværende og neste sesong, og kornprisene trekkes derfor i ulike retninger.

Godt vær for hvete

Værforholdene for høstens hvete er så langt gode, og mange av de store hveteeksportørene forventer store avlinger. Nok et år med stor hveteproduksjon bidrar til at det amerikanske landbruksdepartementet (USDA) forventer rekordhøye sluttlagre ved utgangen av 2016–2017. Likevel har internasjonale hvetepriser gått noe opp den siste måneden, på grunn av sterk etterspørsel blant annet etter vare fra EU. Prisstigningen er likevel langt lavere for hvete enn for soyabønner.

Skurtresking.
Internasjonale kornpriser gikk opp i mai, etter flere måneder med prisnedgang. Foto: ©Oskar Puschmann/NIBIO