Ledige stillinger i Kulturdepartementet

Som jobbsøker i Kulturdepartementet kan du registrere CV, skrive søknad og legge ved attester og vitnemål i elektronisk form - alt via vår elektroniske jobbportal.
Fasaden til Høyesterett og Kulturdepartementet
Kulturdepartementet i Grubbegata 1. Foto: Ilja C. Hendel

Om vi har ledige stillinger, finner du dem listet opp under. Du søker via Jobbnorge.no, der du kan registrere CVen din, skrive søknad, legge ved attester og vitnemål og sende alt inn elektronisk.

 

Rådgjevar

I økonomiseksjonen i administrasjonsavdelinga er det ledig ei fast stilling som rådgjevar. Til stillinga ligg i hovudsak rekneskapsoppgåver innanfor departementets ordinære drift (internrekneskapen og statsrekneskapen), men òg oppgåver knytt til statsbudsjettprosessen, og andre oppgåver i avdelinga, som blant anna verksemdstyring, internkontroll og anskaffingar. Teamet du skal arbeide i, gir rekneskaps- og økonomifaglege føringar i departementet og koordinerer blant anna alle ...

Søknadsfrist: 19. desember 2021

Ekspedisjonssjef Medie- og kunstavdelinga

Vi søkjer ein framtidsorientert ekspedisjonssjef som tenkjer heilskapleg, og som har solid rolleforståing og kunnskap om kunst- og mediefeltet. Du får ei viktig oppgåve i å vidareutvikle den nasjonale politikken på området. Du må ha nødvendig erfaring, kommunikasjonsevner og gjennomføringskraft til å leie ein samansett sektor prega av sterke interesser og raske endringar. Du vil leie og utvikle ei avdeling med nærmare 40 kompetente og engasjerte medarbeidarar. Avdelinga har ansvar for utvikling ...

Søknadsfrist: 16. desember 2021

Seniorrådgjevar

I avdeling for sivilsamfunn og idrett er det ledig ei fast stilling som seniorrådgjevar. Vi ønskjer at du byrjar så snart som råd. ...

Søknadsfrist: 12. desember 2021