Stortingsmelding om global utdanning

Regjeringen skal utarbeide en stortingsmelding om utdanning i utviklingspolitikken. I den anledning møtte utenriksminister Børge Brende sivilsamfunnsorganisasjoner i Oslo 26. februar, der han inviterte til innspill. Meldingen skal legges frem for Stortinget i juni.

– Denne meldingen er første skritt på veien i en flerårig satsing på utdanning. Den skal stake ut retningen for arbeidet videre. Sammen skal vi tenke ambisiøst, smart og innovativt. Vi skal se på nye samarbeidsformer og finansieringsmåter, og vi skal ta i bruk ny teknologi for å nå flest mulig med læring av høy kvalitet, sa utenriksministeren i møtet.

Rundt 20 prosent av den norske bistanden til utdanning kanaliseres årlig gjennom norske frivillige organisasjoner som er sentrale samarbeids- og samtalepartnere.

– Jeg er glad for at vi har en kontinuerlig konstruktiv dialog med de frivillige organisasjonene. Vi fikk gode innspill i dag til vårt arbeid med stortingsmeldingen, og vi ser fram videre samarbeid, sa Brende etter møtet.

UD-støttet utdanningsprosjekt for jenter i Afghanistan. Foto: Utenriksdepartementet/Anders Wirak
UD-støttet utdanningsprosjekt for jenter i Afghanistan. (Anders Wirak/Utenriksdepartementet)

Rundt 60 millioner barn og 70 millioner ungdom står i dag utenfor skolen. Jenter er i flertall, nesten halvparten bor i land rammet av konflikt eller katastrofer, og mange har nedsatte funksjonsevner. Utdanningsbistanden globalt er synkende, og regjeringen ønsker å gå i front for et internasjonalt krafttak for utdanning.

- Norge skal spille en global lederrolle og være en pådriver for utdanning internasjonalt. Samtidig må vi gå foran med et godt eksempel ved å styrke den norske utdanningsbistanden, noe vi har begynt med allerede i år med en økning i budsjettet på 15 prosent, sier Brende.

 

Utenriksminister Børge Brende møtte organisasjoner som jobber med global utdanning. Foto: Utenriksdepartementet/Astrid Sehl
Utenriksminister Børge Brende møtte organisasjoner som jobber med global utdanning. (Astrid Sehl/Utenriksdepartementet)

For spørsmål om og innspill til arbeidet med stortingsmeldingen, ta kontakt med Seksjon for klima, global helse og bærekraftig utvikling.

Til toppen