Norge øker støtten til Irak til 350 millioner kroner

- Irakiske byer er blitt frigjort fra terrorgruppen Isil. Vi øker nå bistanden til de frigjorte områdene, slik at enda flere internt fordrevne personer kan vende trygt hjem, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Hun deltar i dag på gjenoppbyggingskonferansen for Irak, som finner sted i Kuwait.

Konferansen er arrangert av Irak og Kuwait i samarbeid med Verdensbanken. Utenriksministeren vil annonsere at Norge vil øke bistanden til Irak til 350 millioner kroner for 2018. Av dette går 240 millioner kroner til stabiliserende og sårbarhetsreduserende tiltak. Dette er en økning på 20 prosent fra i fjor. Videre går 110 millioner kroner til blant annet utdanning, vann- og sanitærtjenester og beskyttelsestiltak for internt fordrevne personer, utsatt lokalbefolkning og syriske flyktninger i Irak. 

- Vi står overfor en krevende overgangsfase. 4,5 millioner irakere bor nå i områder frigjort fra Isils terrorstyre. Norge vil støtte opp om irakernes egen innsats for at den sårbare sivilbefolkningen kan få en bedre fremtid og til å unngå at terrorgruppen Isil på nytt får fotfeste i Irak. En del av de norske midlene vil gå til gjenoppbygging av ødelagte hjem, rydding av miner og eksplosiver og til å bistå sivile rammet av seksuell og kjønnsbasert vold, sier utenriksministeren. 

Hun understreker at det er svært viktig at Irak gjennomfører politiske og økonomiske reformer som forebygger ulikhet og ustabilitet, og som bidrar til reell politisk forsoning i landet.  

Over 2,6 millioner mennesker er fortsatt på flukt internt på grunn av Isils herjinger og kampen mot terrorgruppen. Ødelagte hjem og infrastruktur og et høyt antall miner og eksplosiver gjør livet vanskelig både for de som har returnert og de som fortsatt er internt fordrevne.  

8,7 millioner av Iraks befolkning har behov for humanitær bistand, ifølge FN. Norge vil fortsette å bidra med betydelig humanitær bistand.  

- Det er blitt gjort svært viktige fremskritt i kampen mot terrorgruppen ISIL. Samtidig vil Irak fremdeles ha stort behov for støtte fremover. Mange internt fordrevne personer opplever det ikke som trygt å returnere til sine hjem. Vårt mål er at støtte til stabilisering bidrar til å legge til rette også for trygge og frivillige returer, sier utenriksministeren.  

Regjeringen har utviklet et rammeverk for norsk innsats i sårbare stater og regioner. Norge har et bredt politisk, humanitært og militært engasjement i forbindelse med konfliktene i Syria og Irak. Som medlem av anti-Isil-koalisjonen bidrar Norge til sivil og militær stabilisering i Irak.

Til toppen