Derfor støtter vi myndighetene i Somalia

Artikkel i Aftenposten, 23. oktober 2013

Norske bistandsmidler lønner embetsverk i Somalia. Er dette den beste utnyttelsen av sårt tiltrengte midler fra Norge, spør leder av Oslo-senteret Kjell Magne Bondevik i Aftenposten 21. oktober. Statssekretær Hans Brattskar svarer i dette innlegget.

Norske bistandsmidler lønner embetsverk i Somalia. Er dette den beste utnyttelsen av sårt tiltrengte midler fra Norge, spør leder av Oslo-senteret Kjell Magne Bondevik i Aftenposten 21. oktober.

Norge har et omfattende engasjement i krigsherjede Somalia i nært samarbeid med andre engasjerte land, FN og hjelpeorganisasjoner. Sikkerhetssituasjonen og den humanitære situasjonen er svært alvorlig med over to millioner mennesker avhengig av nødhjelp.

Det siste året har Norge også arbeidet med å etablere et midlertidig internasjonalt gjenoppbyggingsfond som gjør det mulig å gi økonomisk støtte til myndighetsapparatet i Mogadishu.

Somalia er et land med utbredt korrupsjon og fondet har strenge kontrollmekanismer for å redusere risikoen mest mulig. Norge har satt av 175 millioner kroner til fondet de neste tre årene, til utviklingsprosjekter, kapasitetsbygging og til å sikre at offentlig ansatte i forvaltningen får regelmessige lønninger. Skal du bygge en stat fra grunnen av trenger man ansatte, og ansatte trenger lønn.

Hvorfor gjør vi dette? I politisk stabilisering og gjenoppbygging av Somalia spiller sentrale, regionale og lokale myndigheter en avgjørende rolle. Folket trenger statsinstitusjoner som fungerer og myndigheter som ønsker fremgang og er i stand til å bekjempe ekstremisme og terror. En slik utvikling vil tjene sivilbefolkningen så vel som det internasjonale samfunnet.

I dette arbeidet er det ingen snarveier og mange hindringer. Likevel konkluderer Bondevik med at svaret på sitt eget spørsmål er ja. Det er nå vi har mulighet til å hjelpe landets myndigheter med å ta ansvar for somalieres fremtid.