Norge øker støtten til Unicefs arbeid med utdanning

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Norge vil gi 1,16 milliarder kroner til Unicefs utdanningsarbeid over to år. Unicef leverer gode resultater i felt og er en viktig partner for Norge i vår utdanningssatsing, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksministeren og lederen for FNs barnefond Unicef, Anthony Lake, undertegnet i dag en ny toårig avtale på 1,3 milliarder kroner totalt for 2015 og 2016. Andelen som går til utdanning, økes med 50 millioner fra forrige avtale. De to møttes i Oslo i forbindelse med høynivåkonferansen for utdanning i Oslo der statsledere, ministre og sentrale utdanningsaktører er samlet til et globalt utdanningsløft.

Brende-Lake Unicef
Utenriksministeren og lederen for FNs barnefond Unicef, Anthony Lake, undertegnet en ny toårig avtale på 1,3 milliarder kroner totalt for 2015 og 2016. Foto: Espen Røst

- Verden har store utfordringer når det gjelder tilgang til utdanning. Dersom utviklingen fortsetter som i dag, vil det ta 100 år før jenter i avsidesliggende områder i verden får tilbud om utdanning. Over 90 % av barn med nedsatt funksjonsevne i utviklingsland går ikke på skole. Den norske støtten skal særlig rettes mot at jenter og de mest sårbare gruppene får et tilbud om utdanning, sier utenriksminister Børge Brende.

Barn i kriser og konflikt utgjør en særlig sårbar gruppe. Av over 120 millioner barn og unge som står utenfor skolen, lever 37 millioner i kriserammede land. Bare i Syria og nabolandene mangler omkring tre millioner barn og unge tilgang til utdanning.

Unicef er en sentral partner i oppfølgingen av regjeringens utdanningssatsing, der utdanning i krise og konflikt, kvalitet i utdanningen og jenters utdanning er hovedprioriteringer.

- Vi vet at utdanning av jenter ikke bare er positivt for jenta selv, men også hennes fremtidige barn og familie og samfunnet forøvrig. Ved at jenter fullfører ungdoms- og videregående skole gifter de seg senere og får barn senere, noe som bidrar til redusert mødre- og barnedødelighet. Utdanning gir også større mulighet til å få lønnet arbeid og bidrar dermed til utvikling og vekst, sier utenriksministeren.

I tillegg til utdanning går den norske støtten til Unicefs arbeid med vann, sanitær og hygiene, beskyttelse av barn og sosial inkludering. Norge gir også betydelig annen bistand til Unicef, deriblant kjernestøtte, humanitær bistand og bistand på landnivå. Norge er én av de største giverne til Unicef globalt.

 Pressekontakt: Astrid Sehl, mob 922 84 752, asse@mfa.no