Stopper avgiftsøkning på vektkontroll

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Den nye avgiften på kontroll av vekter har fått noen helt urimelige utslag. Vi vi nå gå gjennom forskriften på nytt og Justervesenet vil stoppe fakturering, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Fra og med 1. januar i år er avgiften for kontroll av vekter endret. Hensikten med endringen er en omlegging til en mer brukerfinansiert kontrolltjeneste. Omleggingen gjelder blant annet all førstehåndsomsetning av fisk.

Fiskeriminister Sandberg og næringsminister Monica Mæland vil nå se på forskriften på nytt, og tar sikte på å ha på plass endring i løpet av sommeren.