Stor EU-satsing på forskning i Norge

Denne uken åpner to store EU-prosjekter for forskningsinfrastruktur med hovedsete i Norge. CESSDA ERIC i Bergen skal gi samfunnsforskere tilgang på data av høy kvalitet. ECSEL ERIC i Trondheim skal gi forskere tilgang til europeiske fasiliteter i verdensklasse innenfor CO2-håndtering.

Fra venstre: Ekspedisjonssjef Kari Øiseth Balke, statssekretær Bjørn Haugstad, generaldirektør Robert-Jan Smits fra EU-kommisjonen, CESSDA-direktør Ron Dekker og NSD-direktør Bjørn Henrichsen.

Fra venstre: Ekspedisjonssjef Kari Øiseth Balke, statssekretær Bjørn Haugstad, generaldirektør Robert-Jan Smits fra EU-kommisjonen, CESSDA-direktør Ron Dekker og NSD-direktør Bjørn Henrichsen.

ERIC står for "konsortium for europeisk forskningsinfrastruktur", European Research Infrastructure Consortium. Forskningsinfrastruktur er vitenskapelig utstyr, elektronisk infrastruktur, vitenskapelige databaser og samlinger samt storskala forskningsfasiliteter.

– Dette er en milepæl i forskningssamarbeidet vårt med EU. Det er første gang ERIC-er etableres utenfor EU, og det viser både at Norge har miljøer av toppklasse og at vi lykkes med de målene vi setter oss.  Mange i forsknings-Norge har jobbet i lang tid for å få dette til, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Gullgruve for samfunnsforskere

I dag markeres den offisielle oppstarten av den europeiske forskningsinfrastrukturen CESSDA ERIC i Bergen. CESSDA står for Consortium of European Social Science Data Archives. Det er et samarbeid mellom samfunnsvitenskapelige dataarkiver over hele Europa og skal bl.a. utvikle og samordne tilgang for forskere og studenter til ulike forskningsdata data over landegrenser. Målet er å gjøre det lettere for samfunnsforskere å få tak i sammenlignbare data fra flere land. Norsk senter for forskningsdata (NSD) i Bergen blir hovedkontoret til CESSDA.

– God samfunnsforskning fordrer gode data. Med dette prosjektet forplikter de 15 medlemslandene seg til å fremskaffe sammenlignbare data av høy kvalitet. Dette blir en gullgruve for samfunnsforskere når de skal sammenligne utviklingen over tid i de forskjellige europeiske landene, sier Røe Isaksen. 

Karbonfangst på norsk jord

Tidligere denne uken ble oppstarten av ECCSEL ERIC markert. ECCSEL står for European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure og har hovedkontor ved NTNU i Trondheim. Målet er å gi forskere tilgang til europeiske forskningsfasiliteter i verdensklasse innenfor CO2-håndtering. Om lag 50 laboratorier i fem europeiske land skal koordineres fra Trondheim.

 – Vi kan bare løse klimautfordringene ved å samarbeide på tvers av landegrensene. ECCSEL ERIC vil være med på å akselerere teknologiutviklingen for CO2-fangst og -lagring. Dette er teknologi verden trenger for å nå klimamålene i Parisavtalen, sier Røe Isaksen.

Bedre bruk av ressursene

ERIC-forordningen er EUs verktøy for å forenkle samarbeid om drift og finansiering av forskningsinfrastrukturer av pan-europeisk interesse. Forordningen er en del av EØS-avtalen, noe som viktig for å sikre fullverdig norsk deltakelse i det omfattende europeiske samarbeidet om forskningsinfrastrukturer.

– Dette samarbeidet gir oss tilgang til avansert og kostbar forskningsinfrastruktur som Norge ikke kan finansiere alene, og det også til bedre utnyttelse av norsk forskningsinfrastruktur, sier Røe Isaksen.

Til toppen