Stor fremgang på FNs tusenårsmål i Vietnam

18. april besøkte statsminister Erna Solberg Lao Cai-provinsen i Vietnam for å se hvor langt Vietnam har kommet i å nå FNs tusenårsmål og hvilke utfordringer som fortsatt gjenstår, særlig for etniske minoriteter i landet.

Statsministeren er denne uken på reise til Indonesia og Vietnam i forbindelse med sin rolle som en av lederne i pådrivergruppen for å nå FNs tusenårsmål.

Vietnam har satset tungt på å nå tusenårsmålene og har langt på vei innfridd dem. Norge har støttet dette arbeidet. Vietnam har de siste årene hatt en historisk fattigdomsreduksjon og en relativt bred velstandsøkning i befolkningen. Landet har også hatt en vellykket satsing på utdanning, også for jenter. Imidlertid er ikke alle tusenårsmålene nådd, og utfordringene gjelder særlig de etniske minoritetsgruppene.

Utdanning og helse
Solberg besøkte Lao Cai-provinsen nordvest i Vietnam, et område hvor minst 20 etniske minoritetsgrupper holder til. Her fikk Solberg se eksempler på både framgangen for å nå tusenårsmålene og noen av utfordringene som fortsatt gjenstår.

- Selv om tusenårsmålet om utdanning er nådd før tidsfristen i Vietnam, henger de etniske minoritetene etter med dårlig kvalitet i utdanningen og en høy andel som dropper ut av skolen. Fortsatt er det mange som ikke har tilgang til utdanning på eget språk, sier statsminister Erna Solberg.

Statsministeren besøkte en barneskole hvor barn av etniske minoriteter får opplæring på sitt lokale språk, noe som er et viktig tiltak for å bedre utdanningssituasjonen for minoritetsbarn.

Vietnam kan også vise til gode resultater på tusenårsmålene om helsetilgang. 95 prosent av barn er vaksinert, og barne- og mødredødeligheten er redusert betydelig. Det er imidlertid nesten fire ganger så høy barnedødelighet blant etniske minoritetsbarn som majoritetsbarn, og stor ulikhet innen mødrehelse. I Lao Cai besøkte Solberg et helsesenter som følger opp feilernærte barn, gir vaksiner og jobber for bedre mødrehelse.

Klima og skog
Klima- og miljøfeltet står høyt på den politiske agendaen i Vietnam, og Vietnam er et av Norges samarbeidsland i skogsatsingen. I Lao Cai er hovedutfordringene for skogbevaring at skog omgjøres til landbruksområder, skogbrann, ulovlig hogst og utbygging av infrastruktur.

Til toppen