Stor innsats for å redusere soppgifter i norsk korn

Et stort forskningsprosjekt har undersøkt hvordan man kan få mindre soppgifter i norsk korn. Det er også gjort analyser av hvordan disse stoffene kan virke inn på mennesker og gris.

Fusariumsopp kan angripe korn og produsere forskjellige soppgifter (mykotoksiner) som kan være giftige for mennesker og dyr. I årene 2004-2012 økte mengden av soppgiften DON (deoxynivalenol) i norsk havre og hvete. Vitenskapskomitéen for mattrygghet (VKM) kom i 2013 med en risikovurdering av soppgifter i norsk korn. Konklusjonen var at DON er den soppgiften som gir størst grunn til bekymring for mennesker- og dyrs helse.

Angrep av Fusarium i hveteaks. Foto: Bioforsk Foto: Foto: Bioforsk

Mattrygghet og reduksjon av risiko

Forskere har nå fulgt soppgifter, og særlig DON, hele veien fra de oppstår på åkeren – til forsøk i laboratorium for å undersøke hvordan stoffene kan virke inn på celler fra mennesker og dyr. Det er også utført tester for å finne ut hvilke havresorter som tåler soppen best. I tillegg er det testet ut ny teknologi som analyserer soppgifter i korn. 

Det er Bioforsk og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som står bak studien, i samarbeid med norske og internasjonale partnere. Samarbeidsprosjektet handler først og fremst om mattrygghet og tiltak for å redusere risiko. 

Bioforsk er organisert under Landbruks- og matdepartementet) som et forvaltningsinstitutt med særskilte fullmakter.

Til toppen