Stor interesse for å jakte villrein

Interessen for å jakte villrein har økt kraftig. Statskog må si nei til over 90 prosent av jegerne i år.

I Norge har vi villrein i fjellområdene fra Sør-Trøndelag og sørover. Av rundt 30 000 dyr befinner omtrent halvparten seg på Hardangervidda. En stor andel av de resterende holder til i Setesdalsheiene, Rondane, Skarvheimen og Dovrefjell.

Særskilt ansvar

Norge er det siste landet i Europa som har villrein og har et særskilt ansvar for bestanden. I motsetning til elg og hjort forvaltes ikke villreinen av kommuner og fylkeskommuner, men av Klima- og miljødepartementet gjennom fylkesmenn og villreinnemder.

I fjor ble det felt nesten 8000 villrein, dobbelt så mange som i 2004. Bestanden overvåkes nøye, og er økende i de fleste områder. Viktige områder som Hardangervidda, Setesdal og Ryfylkeheiene har hatt god vekst.

Statskog opplever tilsvarende økt interesse for opplæringsjakt på villrein. Antall søkere til kursene deres i Njardarheim har doblet seg på to år. 

Villrein.
Norge er det siste landet i Europa som har villrein. Foto: Arne Nyaas, Villreinen
Til toppen