Stor interesse for andelslandbruk

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Etablering av andelslandbruk har skutt fart. I 2015 tok det rett og slett av, og nå er det over 50 registrerte gårder som driver andelslandbruk i Norge. Andelslandbruk er et partnerskap mellom bønder og forbrukere, der ansvaret for og fordelene av matproduksjonen deles.

Forbrukeren kjøper en andel av gårdens produksjon og får sin andel grønnsaker direkte fra jorda og gården tilbake.  Andelslandbruket kan være styrt av bonden, eller av forbrukerne, dvs. andelshaverne. Produksjonen kan også bestå av andre produkter som egg, honning, kjøtt og melkeprodukter.

Det er tre hovedprinsipper knyttet til andelslandbruk som produksjons- og omsetningsmodell:

Dialog: andelshaverne og bonden/gartneren avgjør i fellesskap hvilke grønnsaker som skal dyrkes og hva som skal være en del av andelslandbruket.

Gjennomsiktig økonomi: alle er kjent med kostnadene og hva det koster å produsere maten.

Delt risiko: forbrukeren kjøper sin andel av produksjonen. På den måten er de med på å dele risikoen for årsvariasjon i avlingen med bonden, samtidig som de også deler overskuddet.

Det er ikke krav om økologisk dyrking, men alle gårdene drives etter økologiske prinsipper, selv om ikke alle har Debiosertifisering