Stor interesse for norsk offshoreteknologi i Australia

Olje- og energiminister Tord Lien åpnet fredag INTSOK-seminaret ”Recent advances in offshore technology” i Perth på Australias vestkyst.

Oppslutningen var rekordhøy med over 250 deltagere fra norsk og australsk side.

- Interessen for norsk industri i Australia er stor. At INTSOK og Innovasjon Norge arrangerer seminarer som dette er viktig. Teknologi utviklet for tøffe forhold på norsk sokkel er et kvalitetstempel ”down under”, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Statsråd Lien og Bill Marmion, minister for mineraler, petroleum og finans i Western Australia på INTSOK seminar.

Det er en rekke norske leverandørselskaper i Perth. 12 norske selskaper holdt innlegg under konferansen, alle med lang fartstid i det australske markedet. Norske selskaper med kompetanse innen undervannsteknologi er spesielt etterspurt i Australia. Det er forventet at behovet for undervannsløsninger vil øke og Høgskolen i Bergen har nylig inngått et samarbeid med Curtin University om utdanning innen subsea. Samarbeidet ble presentert for Deres Majesteter Kongen og Dronningen med følge på Wilhelmsenskipet MS Tugela utenfor Perth.

Statsråd Tord Lien, HKH Kong Harald og HKH Dronning Sonja ombord MS Tugela. 

- Norge har en unik kompetanse innen undervannsteknologi. Kompetansen ligger hos selskapene, forskningsinstituttene og ikke minst i våre utdanningsinstitusjoner. Samarbeidet som Høgskolen i Bergen har inngått med Curtin University er viktig for å utvikle kompetanse industrien er avhengig av i årene fremover, sier olje- og energiminister Tord Lien.

INTSOK ble etablert i 1997 av norske myndigheter og norsk olje- og gassindustri. Organisasjonen jobber for norsk leverandørindustri internasjonalt. Statsbesøket i Australia avsluttes fredag kveld.

Til toppen