Stor interesse i høringen om Mediemangfoldsutvalgets NOU

Svarfristen for høringsuttalelser til Mediemangfoldsutvalgets NOU har nå gått ut. Det har vært stor interesse for høringen og det har kommet inn over 60 høringssvar.

- Nå vil vi bruke noe tid på å gå nøye gjennom alle høringssvarene som har kommet inn. Vi er glade for at det har kommet så mange innspill, og forhåpentligvis vil høringssvarene gi oss nyttige råd om hvordan vi best kan arbeide videre med Mediemangfoldsutvalgets NOU, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Les høringsuttalelsene

- Regjeringen har allerede tatt noen viktige grep for å hjelpe mediene gjennom de store endringene de opplever, blant annet gjennom å øke likebehandlingen av mediene. Produksjonstilskuddet har blitt plattformnøytralt, momsfritak for elektroniske nyhetsmedier er innført og to stortingsmeldinger er fremmet, om NRK-finansiering og kommersiell allmennkringkasting.

- Vi ser at tiltakene virker. For første gang på mange år har mange aviser opplagsfremgang. 41 prosent opplevde opplagsvekst i fjor. Mediebedriftenes Landsforening og flere medieledere har trukket fram momsfritaket for elektroniske nyhetsmedier som et viktig bidrag til denne utviklingen, fortsetter statsråden.

Regjeringen sikrer også videreføring av kommersiell allmennkringkasting, og har i dag kunngjort en ny avtale. Avtalen vil ha fem års varighet og vil gi kompensasjon til én kommersiell allmennkringkaster på inntil 135 millioner kroner per år.

Til toppen