Stor interesse rundt Språkutvalgets arbeid

Leder for utvalget for samiske språk, Bård Magne Pedersen, opplever stor interesse rundt arbeidet utvalget er i gang med. Utvalget skal foreslå nye ordninger, tiltak og regelverk knyttet til å ta vare på og utvikle de samiske språkene lulesamisk, sørsamisk og nordsamisk.

- Jeg opplever at både enkeltpersoner og lag og foreninger er opptatt av hva vi kommer til å foreslå, og mange lurer på om det er mulig å gi innspill til utvalget, forteller Pedersen.

Språkutvalget ønsker å innhente informasjon fra hele Sápmi, og har derfor valgt å legge utvalgsmøtene på flere aktuelle steder i Norge. De har allerede besøkt Karasjok. Neste møte skal være i Tromsø i april. Utvalget planlegger også å besøke blant annet Snåsa, Kautokeino og Tysfjord i løpet av året. Studietur til Sverige for å få erfaring med de svenske ordningene og fange opp utfordringer og erfaringer med grenseoverskridende arbeid, inngår også i utvalgets program.

- Jeg har stor forståelse for at situasjonen for samiske språk og språkrevitalisering er viktig for mange. Derfor har vi opprettet en informasjonsside om utvalgets arbeid og en e-postadresse som alle kan benytte for å gi innspill til oss, sier utvalgslederen.

Kontakt: sprakutvalget@kmd.dep.no

Kontaktinformasjon:

Bård Magne Pedersen, utvalgsleder, tlf. 916 92 360
Liss-Ellen Ramstad, utvalgssekretariatet, tlf. 22 24 48 53/95 80 94 51
Ane Berge Tobias, utvalgssekretariatet, tlf. 22 24 48 41/97 73 18 20 

Stående gruppebilde av medlemmene i språkutvalget
Språkutvalget med sekretær på studietur i Jokkmokk (Fra venstre: Elin Fjellheim, Jon Todal, Bård Magne Pedersen (leder), Liss-Ellen Ramstad (sekretær), Jens Johan Hjort, Frøydis Nilsen og Finn-Arne Schanche Selfors (nestleder). Foto: Språkutvalget
Til toppen