Stor nedgang i ødeleggelsen av regnskog i Indonesia

Det viser ny analyse av verdens skogdekke.

En ny analyse viser at ødeleggelsene av naturskog i Indonesia gikk ned med 48 prosent fra 2012 til 2013. – Tallene må kvalitetssikres, men vi håper dette er et tegn på at myndighetenes tiltak mot avskoging i Indonesia har begynt å virke, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Mindre naturskog ble ødelagt i 2013 enn i 2012 i den norske regnskogsatsingens største samarbeidsland. Nedgangen i Indonesia ser ut til å være betydelig, mens den i Brasil er mer moderat. Gjennom regnskogavtalen mellom Norge og Indonesia har Norge lovet å bidra med inntil 6 milliarder kroner dersom Indonesia kan vise at avskogingen går ned.

Ifølge en analyse fra World Resources Institute (WRI) som ble offentliggjort 2. april 2015, er ødeleggelsene av naturskog i Indonesia redusert med hele 48 prosent fra 2012 til 2013 – det laveste tallet på ti år. Dette er en så stor reduksjon at den har overrasket forskerne.

- Dette gir grunn til forsiktig optimisme. Det er for tidlig å konkludere om årsakene, men vi håper at dette er et tegn på at myndighetenes tiltak mot avskoging i Indonesia har begynt å virke. Det er positivt at Indonesias nye regjering har uttrykt at den viderefører og forsterker den innsatsen som ble igangsatt under forrige president, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Ifølge World Resources Institute er Indonesias såkalte moratorium på utdelingen av nye konsesjoner en av flere mulige forklaringer på nedgangen i 2013. Moratoriet ble innført av den forrige presidenten som en del av regnskogavtalen med Norge.

Forpliktelser fra privat sektor om å ikke lenger ødelegge regnskog, reduserte råvarepriser på palmeolje, samt at mye av den lettest tilgjengelige naturskogen dessverre allerede er avskoget, er andre mulige forklaringer som trekkes fram.

- Kan gi stor klimagevinst
Analysen fra World Resources Institute omfatter kun endringen i skogdekket for ett år, og det er derfor for tidlig å si om nedgangen er midlertidig eller begynnelsen på en trend.

- Nå venter vi i spenning på tallene for 2014. Dersom 2014-tallene også viser samme nivå eller en ytterligere nedgang vil dette være en god nyhet for klimaet, og et eksempel på at tiltak for å bevare regnskogen virker og kan gi stor klimagevinst relativt raskt, sier Sundtoft. 

Indonesia har verdens tredje største klimagassutslipp etter USA og Kina. 80 prosent av utslippene kommer fra avskoging, skogforringelse og ødeleggelse av torvmyrer, blant annet på grunn av konvertering av regnskog til palmeoljeplantasjer.

Økning i andre tropiske skogland
Brasil er et annet viktig samarbeidsland for Norges regnskogsatsing. I Brasil tyder WRIs analyse på en moderat nedgang i skogødeleggelsene fra 2012 til 2013. Dessverre ser det ut til at mange andre land i tropene opplevde økte skogødeleggelser. Dette er også tilfelle for boreal skog i land som Canada og Russland.

 

 

Fakta om Global Forest Watch
• Analysen fra World Resources Institute publiseres i dag på nettsiden Global Forest Watch som er et overvåkningsverktøy for verdens skoger.
• Global Forest Watch samler informasjon om verdens skoger fra en mengde kilder, og publiserer dette for offentligheten helt gratis. Verktøyet er et resultat av samarbeid mellom blant andre World Resources Institute, Google og Norges regnskogsatsing.
• Gjennom å kombinere satellitteknologi, eksisterende databaser for skoginformasjon og bidrag fra mennesker på bakken i hele verden, utgjør Global Forest Watch i dag en av verdens viktigste kilder til skoginformasjon.
• Norges regnskogsatsingen (klima- og skogsatsingen), støtter GFW med til sammen 60 millioner NOK i perioden 2013-2015. Blant de 60 andre partnerne er Google, flere FN-institusjoner og sivilsamfunnsorganisasjoner.
• En av de viktigste funksjonene i GFW er årlige analyser av verdens endring i skogdekke, basert på satellittbilder. WRI offentliggjør 2. april denne analysen for året 2013, og det er ventet at publiseringen vil få bred internasjonal oppmerksomhet.
• WRI vil i de kommende årene oppdatere skogtallene årlig, og videreutvikle Global Forest Watch til å bli mer nøyaktig i analysene. På sikt er målet å levere avskogingsanalyser enda hyppigere enn hvert år, og å inkludere enda flere datakilder.
• Inneholder blant annet analyser av endringer i trekronedekke for hele verden i perioden 2000-2013, og et system for varsling av skogbrann

 

 

 

 

Til toppen