Stor optimisme for bygdeturisme og gardsmat

Det har vært en meget god sommer for tilbydere innen bygdeturisme og gardsmat viser en ny undersøkelse fra HANEN – næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge.

88 prosent av bedriftene som deltok i undersøkelsen svarte at sommeren 2013 var som i 2012 eller bedre. Og 3/4 av bedriftene er ganske eller svært optimistiske når det gjelder fremtiden for deres egen virksomhet. 

Den store optimismen blant medlemmene i HANEN har organisasjonen sett i alle tilsvarende undersøkelser de siste årene. Den nye undersøkelsen ble gjort i september 2013, og datainnsamlingen ble avsluttet 7. oktober. Undersøkelsen fikk en svarprosent på 48.

Geiter
Det har vært en meget god sommer for tilbydere innen bygdeturisme og gardsmat viser en ny undersøkelse fra HANEN. (Foto: ©Trym Ivar Bergsmo/Samfoto)
Til toppen