Merkur-programmet

Stor satsing på nærbutikker

Nærbutikker i Distrikts-Norge satser på opprustning og modernisering. 214 butikker fikk i fjor tilsagn om støtte til viktige investeringer.

Nærbutikker i Distrikts-Norge satser på opprustning og modernisering. 214 butikker fikk i fjor tilsagn om støtte til viktige investeringer.

Aldri tidligere har det vært så stor interesse for å søke om tilskudd til utvikling av distriktsbutikker. I 2012 ble det til sammenligning formidlet støtte til 110 butikker, ifølge en oversikt fra Merkur-programmet, som arbeider for å styrke dagligvarebutikker i distriktene.

- Dagligvarebutikker er en viktig del av infrastrukturen i distriktene. Regjeringen ønsker at små butikker blir rustet opp slik at de kan gi et enda betre tjenestetilbud til sine lokalsamfunn. Derfor er det gledelig at lokale kjøpmenn satser på vekst og utvikling, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Tre fylker peker seg ut når det gjelder framtidstro og investeringsvilje i butikkene. Det er Sogn og Fjordane, Nordland og Hordaland.

En stor del av pengene går til opprustning av butikkene, i form av nye kjøledisker, frysere, butikkdata eller opp-pussing av lokalet. Noen butikker har behov for større lokale. Andre satser på å bygge ut kaffikroken som et møtested for bygda. Mange butikkdrivere er viktige samfunns-entreprenører i sine lokalsamfunn.

Seks millioner vil bli brukt til modernisering eller utbygging av drivstoffanlegg i tilknytning til butikk. 29 søkere har fått tilsagn om drivstoffstøtte.

Merkur-programmet forvalter midlene som skal gå til å styrke distriktsbutikkene, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Stortinget har i år bevilget 30 millioner kroner til tiltak som skal være med å utvikle og forbedre dagligvarebutikkene i distriktene.

Fakta om Merkur-programmet

  • Merkur-programmet er Kommunal- og moderniseringsdepartementets program for å utvikle og styrke butikker i distrikts-Norge.
  • Målet er å sikre folk i distriktet tilgang til en nærliggende dagligvarebutikk og bokhandel med god kvalitet.
  • Merkur arbeider for at butikkene skal få tilleggstjenester som gir større lønnsomhet og gir innbyggerne i lokalsamfunnet betre tjenester.
  • Merkur gir økonomisk støtte til viktige investeringer knyttet til dagligvarebutikk og drivstoffanlegg.

Merkur-programmet: Oversikt over fordeling av investeringsstøtte i 2013 (.pdf)

Til toppen