Stor vilje til frivillig innsats

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Nordmenns vilje til frivillig innsats er høy, og økende. I 2014 sier 61 prosent at de har utført frivillig arbeid for minst én organisasjon de siste 12 månedene, mot 52 prosent i 1998. Dette er høyere enn i Sverige og Danmark.

Konferansedeltakere i salen.
Foto: Synne Sætrang / ISF

- Dette er imponerende og oppløftende og viser at frivilligheten er sterkt forankret i det norske samfunn, sier kulturminister Thorhild Widvey.

I dag presenteres en forskningsrapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor: «Frivillig innsats i Noreg 1998–2014», av Bjarte Folkestad, Dag Arne Christensen, Kristin Strømsnes og Per Selle.  Rapporten presenteres på Brukerkonferansen: endringer i organisasjonslandskap og frivillig innsats – et norsk og skandinavisk perspektiv, som holdes på Røde Kors konferansesenter i Oslo i dag.

Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag på talerstolen på Røde Kors' konferansesenter i Oslo.
Statssekretær i Kulturdepartementet Bjørgulv Vinje Borgundvaag under åpningen av brukerkonferansen. Foto: Synne Sætrang / ISF