Vis hele kalenderen

25.04.2016

 • Storbymøte om fattigdom og levekår

  Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Adresse: Akersgata 59, Oslo

  Sted: R5, auditoriet

  Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) har invitert 10 byer til et møte om fattigdom og levekår i større byer. Dette for å få informasjon om hvordan disse kommunene arbeider med fattigdom og levekår blant barn, ungdom og familier.

  Formålet med møtet å få oppdatert kunnskap om lokale utfordringer, og erfaringsutveksling. Møtet er et ledd i oppfølgingen av regjeringens strategi Barn som lever i fattigdom som ble lagt frem i mai i fjor.

Til toppen