Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Store forskjeller i oppfølgingen av sårbare barn og unge

Mange kommuner sier de klarer å ta godt vare på utsatte barn og unge mens barnehager og skoler er stengt. Samtidig erkjenner flere kommuner at de sliter med å sikre god nok oppfølging. Det er vanskeligst å nå frem til barnehagebarn og flerspråklige barn, viser ny rapport fra Utdanningsdirektoratet.

– Det bekymrer meg at det er store forskjeller i kommunenes oppfølging av barn som har det tøft fra før, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).   

Rapporten baserer seg på informasjon fra fylkesmennene per 25. mars. Den viser et blandet bilde av kommunenes oppfølging av sårbare barn og unge mens barnehager og skoler er stengte.

– Det er viktig at alle barn og unge får den hjelpen de trenger. Vi vet at kommunene har strukket seg langt, og rapporten viser at det jobbes godt flere steder. Mange barnehager og skoler har god kontakt med barn og foreldre. Samtidig sier flere kommuner at de har store utfordringer, og enkelte steder sier de at de sliter med å ivareta barna godt nok. Nå må vi gi kommunene enda bedre råd og veiledning slik at de kan ivareta de sårbare barna og ungdommene, sier Melby.

Ekspertgruppe vil anbefale tiltak
Om kort tid skal en ekspertgruppe komme med anbefalinger om videre tiltak for barnehager og skoler, og tiltak for sårbare barn og unge. Fra før av har regjeringen oppfordret kommunene til å la flere få tilbud om plass i barnehage og skole. Sårbare barn og unge kan være de som har det vanskelig fordi de for eksempel har en sykdom, har særskilte behov eller lever i familier som av ulike årsaker er i en vanskelig livssituasjon.

Kommunene prøver nye tiltak
Fylkesmennenes rapportering viser at det gjøres mye godt arbeid i kommunene, og det er mye samarbeid på tvers av etater. Kommunene prøver ut nye tiltak for å hjelpe de utsatte barna. For eksempel er det iverksatt flerfaglige beredskapsteam og andre former for tett samarbeid. Det er også opprettet "hjertetelefoner" slik at de unge har noen å prate med. Flere kommuner har også gitt nettilgang til familier som ikke hadde.

Flere typer utfordringer
Samtidig rapporterer kommunene om svært mange ulike utfordringer. Blant annet opplever mange kommuner det som særlig vanskelig å følge opp utsatte barn i barnehagene, fordi barna er små og barnehagene er avhengige av kontakt med foreldrene for å komme i kontakt med barna. Enkelte kommuner opplever det også som utfordrende å følge opp utsatte elever i flerspråklige familier og familier med lav digital kompetanse. Noen fylkesmenn melder også om at flere har takket nei til tilbud i barnehage og skole, fordi de er redde for å bli smittet, men at de da blir fulgt opp av barnevern og barnehage/skole.

Les oppsummeringen fra fylkesmennene her.

 

Til toppen