Store forskjeller i tilbud til permitterte og ledige mellom fylkene

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Gjennom Utdanningsløftet 2020 fikk fylkeskommunene penger blant annet for at permitterte og arbeidsledige kunne fullføre videregående opplæring. En evaluering av det som er gjort så langt, viser at det er forskjeller i hvor langt fylkene har kommet i dette arbeidet.

Fra tidligere kriser vet vi at det er de med lav eller ingen formell kompetanse som står først i permitteringskøen. Koronakrisen er ikke noe unntak. Derfor er regjeringen opptatt av å møte krisen med mer utdanning og mer kompetanse. Gjennom Utdanningsløftet fikk fylkeskommunene blant annet 300 millioner kroner i tilskudd for at flere skulle fullføre videregående opplæring blant de som har brukt opp retten til videregående opplæring.

- Har du ikke fullført videregående opplæring og mister jobben eller blir permittert, er det ekstra vanskelig å komme tilbake til arbeidslivet. Derfor er dette en unik mulighet. Samtidig som man får dagpenger, kan man nå få fullført videregående. Og tilbudet er helt gratis, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V)

 

Har tatt tid å rekruttere målgruppen for tiltaket

Fylkeskommunene rapporterer at det i begynnelsen har vært vanskelig å nå ut til gruppen av arbeidsledige og permitterte som kan ha nytte av tilbudet og som ikke allerede kommer inn under eksisterende ordninger. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har gjort en case-studie på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet med tre fylkeskommuner som viser det samme.

Samtidig forteller fylkeskommunene at de jobber med å nå ut til flere og at mange tilbud begynner å komme på plass nå på nyåret.

En utfordring har også vært at mange permitterte vegrer seg for å gå tilbake til skolebenken, fordi de håper å komme tilbake til jobben.

- Dessverre er det ingen garanti for at den jobben de har vært i er en jobb de kommer tilbake til. Derfor er det smart å bruke den ledige tiden på å enten skaffe seg et fagbrev eller et vitnemål, eller fylle på med mer kompetanse. Da er vi avhengig av at fylkeskommunene så raskt som mulig får opprettet tilbudene, og at vi klarer å nå ut med informasjon til ledige og permitterte om at tilbudene finnes og er relevante for dem, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

- Dette er en gruppe som er spesielt sårbar dersom ledigheten vedvarer. Vi regner med at det vil være behov for slike tilbud også i tiden fremover, tilføyer Melby.

Fylkeskommunene fikk også midler til å sette i gang tiltak for de som gikk ut av videregående våren 2020 med hull i vitnemålet og midler for å stimulere til flere læreplasser. NIFU har også undersøkt hvordan disse tiltakene har kommet i gang. NIFU leverer en endelig evaluering av tiltakene i 2022.