Store muligheter for Norge innen verdens største forskningsprogram

Forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020 i EU regnes som verdens største, og har et budsjett på 80 milliarder euro for perioden 2014-2020. Målsettingen med programmet er å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa. Norge deltar som fullt medlem.

Nå utlyses 420 millioner euro til mat- og landbruksforskning. Fristen for innsendelse av søknader er 14. februar 2017. Utlysningen dekker et bredt spekter av temaer innenfor mat, landbruk og bioøkonomi, og er således svært relevante for mange norske forskere. 

Hevder seg godt i konkurransen om midlene

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er et av forskningsinstituttene som gjør det svært godt innenfor Horisont 2020. Instituttet prioriterer EU-forskning som et strategisk satsingsområde, og leder mange ulike forskningsprosjekt innen jord, skog, trevirke, bærproduksjon og mattrygghet. Gjennom satsing på utstrakt internasjonalt forskningssamarbeid og høy kvalitet har NIBIO fått en synlig posisjon i det europeiske bioøkonomi-forskningslandskapet.

Til toppen