Store muligheter for norske løsninger i utlandet

Lurer du på hvor i verden det er behov for ditt produkt eller tjeneste? Innovasjon Norge har ansatte på fem kontinenter som speider etter markedsmuligheter for norske bedrifter.

Innovasjon Norges rolle som offentlig aktør er å gi et tilbud til alle bedrifter med eksportambisjoner, men vi må utvikle løsninger det faktisk er behov for. Her er noen av mulighetene som finnes for norske bedrifter akkurat nå.

Agriteknologi i Øst-Afrika

Matsikkerhet og bærekraftig utvikling av landbrukssektoren er høyt prioritert i landene i Øst-Afrika. Myndighetene i området erkjenner at for å øke matproduksjonen trenger bønder mer effektive og bærekraftige måter å drive gårdene sine på. Dette vil i vesentlig grad måtte skje gjennom anvendelse av nye muliggjørende teknologier som kan bidra til økt produksjon i landbruket, som bedre kan sikre robuste avlinger og husdyrhold, og som tar hensyn til klima og miljø. Ny teknologi som sensorer, roboter, Internet of Things (IoT) og Big Data blir i økende grad avgjørende for en større og mer robust matproduksjon i Øst-Afrika, og her kan norske bedrifter som allerede har utviklet eller utvikler slik teknologi ha et fortrinn.