Store utmarkseiendommer mangler eiere

En ny NIBIO-rapport viser at hele 70 prosent av landets utmarkseiendommer over 1000 dekar, og som ikke er landbrukseiendommer, mangler en klart definert eier.

De store utmarkseiendommene i undersøkelsen utgjør en femtedel av Norges fastland, og består nesten utelukkende av utmark, det vil si uproduktiv skog, myr, høyfjell og vann. Mer enn halvparten av eiendomsteigene er ubebygd og over 90 prosent av arealet ligger lengre enn 500 meter fra bilvei, noe som gjør at næringsaktiviteten på disse arealene er begrenset til reindrift og husdyrbeite, samt utleie av jakt og fiskerettigheter.

NIBIO-rapporten viser at 38 prosent av utmarkseiendommene som ble undersøkt hadde eieropplysninger i matrikkelen. 36 prosent av utmarkseiendommene manglet matrikkelnummer, det vil si at det ikke er opplysninger om hvem som eier eiendommen. Mange av eierne hadde dessuten bostedsadresse i andre kommuner.

Skog.
70 prosent av landets utmarkseiendommer over 1000 dekar, som ikke er landbrukseiendommer, mangler eier. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen