Større mulighet til å flagge med andre flagg

Stortinget skal i dag behandle regjeringens forslag om mindre endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger. – Vi foreslår å forenkle et unødvendig komplisert regelverk slik at kommunene får en noe større mulighet til å flagge med andre flagg, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Loven om flagging på kommunale bygninger sier i utgangpunktet man kun skal flagge med Norges flagg, det samiske flagget og kommune- eller fylkesflagg fra kommunens og fylkeskommunenes bygninger.

Hvis kommunene ønsker å flagge med andre flagg fra sine bygninger, må det etter dagens lov skje i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse, samtidig som det holdes et arrangement i den bygningen det flagges fra. Fra frittstående flaggstenger står kommunene fritt til å bruke andre flagg.

Endringen som foreslås gjør at det vil ikke lenger være et krav at det samtidig skal holdes et arrangement i bygget det flagges fra. Kommunene vil dermed få et noe større handlingsrom, samtidig som muligheten til å flagge med andre flagg fortsatt vil være lovregulert.

− Dette vil være en liten, men praktisk og fornuftig endring, som jeg er glad for at et flertall i Stortinget ser ut til å ville støtte, sier Astrup.

Lovforslaget må godkjennes i statsråd før endringene tre i kraft.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.