Storsatsing fra lokalmatprodusenter i Østfold

Et nytt lokalmatsenter i Østfold skal gjøre det enklere for produsenter og innkjøpere ved å distribuere lokalmat, og bidra til betydelige miljøbesparende gevinster gjennom felles leveranse og fakturering.  I utvidet forstand skal dette bli et kompetansesenter for produsenter av lokalmat og –drikke med nasjonal dekning.

– Lokalmatsenteret åpner en ny dør for lokalmatprodusenter landet over. Dette er et imponerende prosjekt og dette som er bygget opp her kommer av hardt arbeid og folk som tror på sine egne ideer, sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale under åpningen av Lokalmatsenteret i Rygge.

Dale trakk også fram at gründerskaperkraften i norsk jordbruk er fenomenal, både i den tradisjonelle produksjonen, men også i lokalmatproduksjonen.

 Lokalmatsenteret skal samle produsenter av lokal mat og drikke under samme tak, uten andre geografiske begrensninger enn at produktene er norske og basert på norske råvarer så fremt mulig.
Lokalmatsenteret skal samle produsenter av lokal mat og drikke under samme tak, uten andre geografiske begrensninger enn at produktene er norske og basert på norske råvarer så fremt mulig. Foto: Lisa Westgaard/Matmerk

Gir forbrukeren større tilgang på lokalmat

– Nå håper jeg mange lar seg inspirere, at Lokalmatsenteret får flere med på laget og at de til syvende og sist bidrar til å gi norske forbrukere mer av det en vil ha mer av – mat med identitet og mat som en gladelig betaler for, sier Dale.

Lokalmatsenteret er et distribusjonssenter av lokalmat, der mindre lokalmatprodusenter gjennom felles leveranse og fakturering bidrar til betydelige miljøbesparende gevinster. Målet er å gjøre hverdagen enklere både for produsentene og for innkjøpere i dagligvare og HoReCa. Lokalmatsenteret skal tilby tjenester innen lager, salg og ordre, transport, fakturering, registrering i ulike baser, markedsutvikling og oppfølging av kjedekontor innen både dagligvare og HoReCa.

Under samme tak

Det er en stor utfordring for mange små- og mellomstore produsenter å få distribuert sine varer ut til kunder innenfor et akseptabelt kostnadsnivå. Samtidig er det en utfordring for kundene at de må forholde seg til mange produsenter, små leveranser og flere fakturaer.

Lokalmatsenteret skal samle produsenter av lokal mat og drikke under samme tak, uten andre geografiske begrensninger enn at produktene er norske og basert på norske råvarer så fremt det er mulig. Markedet er dagligvare, storhusholdning og spesialbutikker.

Samvirke med 22 eiere

Lokalmatsenteret er etablert som et samvirkeforetak og det er i dag 22 eiere av foretaket. Felles for disse eierne er at de har behov distribusjon og flere av tjenestene som selskapet tilbyr. Innovasjon Norge har bidratt med finansiering til forstudie og forprosjekt, samt første års hovedprosjekt bedriftsnettverk. 

Til toppen