Vis hele kalenderen

11.06.2015

  • Stortinget behandler strukturmeldingen

    Torbjørn Røe Isaksen| regjeringen.no

    Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er til stede i Stortinget under behandlingen av meldingen til Stortinget om struktur i høyere utdanning.

    Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren

Til toppen