Stortinget forlenger midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Dette gjøres for å avhjelpe konsekvenser av covid-19. Loven som trådte i kraft 29. april 2020 forlenges nå til 1. februar 2021.

Formålet er å sikre at Forsvaret kan opprettholde operativ evne, beredskap og styrkeproduksjon gjennom pandemien. Det er ikke gjort noen andre endringer i loven enn at varigheten er forlenget. Endringen trer i kraft straksDen midlertidige loven gjelder for Forsvarets personell, og skal sikre at Forsvaret er i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag gjennom covid-19-pandemien.

Loven gir Forsvaret en begrenset myndighet til å endre arbeidsoppgaver, ansvar og arbeidssted for sivilt tilsatte, dersom dette kan dokumenteres å være strengt nødvendig for å holde Forsvaret operativt under covid-19-pandemien. Videre regulerer loven hva Forsvaret kan iverksette av tiltak overfor eget personell, slik som restriksjoner i reisefriheten, for å begrense smitteutbrudd internt i Forsvaret.

Forsvaret har presisert at de fremdeles vil forvalte denne myndigheten med stor forsiktighet og nøkternhet, og at de vil legge stor vekt på å diskutere alle tiltak som eventuelt iverksettes med de ansatte og deres tillitsvalgte.